ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie o zamówieniu:


  • PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA OBIADÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
    W JÓZEFOWIE  • Informacja o wybranej najkorzystniejszej ofercie na przygotowanie i dostawę obiadów  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi