Wychowawstwa klas

w roku szkolnym 2018/2019

Klasa Nazwisko nauczyciela wychowawcy
Szkoła Podstawowa nr 3
klasy 1
Ia Agnieszka Gołębiowska
Ib Agnieszka Fedorko
klasy 2
IIa Izabela Pochroń
IIb Bożena Jęczmieniowska
IIc Urszula Kucharska
klasy 7
VIIa Bartosz Kaczyński
VIIb Małgorzata Strawińska
VIIc Iwonna Kokowicz
VIId Beata Olszewska Rybka
VIIe Paweł Chułerański
VIIf Piotr Wilczyński
VIIg Karolina Olek
klasy 8
VIIIa Justyna Sokół
VIIIb Joanna Zakrzewska
VIIIc Małgorzata Gawrońska
VIIId Agnieszka Polanowska
VIIIe Marzena Majsterek
VIIIf Daria Gładysz
VIIIg Andrzej Vasilchyk
VIIIh Renata Warejko
VIIIi Agnieszka Gołębiowska
VIIIj Joanna Kierska
klasy gimnazjalne
IIIa Małgorzata Szulga
IIIb Jan Sitko
IIIc Urszula Morawska
IIId Agnieszka Jasińska
IIIe Joanna Ławnik
IIIf Małgorzata Bursa
IIIg Adrian Trzaska
IIIh Agnieszka Węglowska