Wychowawstwa klas

w roku szkolnym 2017/2018

Klasa Nazwisko nauczyciela wychowawcy
Szkoła Podstawowa nr 3
Ia Izabela Pochroń
Ib Bożena Jęczmieniowska
Ic Urszula Kucharska
VIIa Justyna Sokół
VIIb Joanna Zakrzewska
VIIc Małgorzata Gawrońska
VIId Agnieszka Polanowska
VIIe Marzena Majsterek
VIIf Daria Gładysz
VIIg Andrzej Vasilchyk
VIIh Monika Bogowicz
VIIi Agnieszka Gołębiowska
VIIj Joanna Kierska
klasy gimnazjalne
IIa Małgorzata Krech
IIb Jan Sitko
IIc Edyta Królak-Dębska
IId Agnieszka Jasińska
IIe Joanna Ławnik
IIf Małgorzata Bursa
IIg Adrian Trzaska
IIh Agnieszka Węglowska
IIIa Beata Olszewska-Rybka
IIIb Agata Wacikowska
IIIc Aleksandra Milo
IIId Piotr Łuc
IIIe Grzegorz Dłużniewski
IIIf Jakub Mielniczuk
IIIg Agata Dowgwiłłowicz
IIIh Aleksandra Jakubiec
IIIi Bartosz Kaczyński