Szkolne Koło Wolontariatu
„Serce dla serca”
przy Szkole Podstawowej nr 3
im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie„Człowiek jest wielkim
nie przez to co posiada
lecz przez to kim jest
nie przez to, co ma
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II


Szkolne Koło Wolontariatu „Serce dla serca” powołane zostało w 2011 roku, ale działania woluntarystyczne są nam bliskie od początku istnienia naszej szkoły. Rocznie Koło zrzesza około 200 wolontariuszy. Angażujemy się w różnorodne akcje na rzecz środowiska lokalnego, dzięki czemu każdy wolontariusz możne znaleźć formę pracy zgodną z jego zainteresowaniami i umiejętnościami.
W ciągu roku organizujemy około 50 akcji, realizując blisko 1000 dyżurów wolontariuszy. Wśród naszych działań znajdują się akcje wpisane na stałe w nasz harmonogram, jak np. wizyty w „Jędrusiu”, współpraca z Otwockim Towarzystwem Opieki Paliatywnej, Związkiem Emerytów i Rencistów czy organizatorami Gwiazdobrania i Dawania oraz te wynikające z zaistniałej sytuacji problemowej
w naszym najbliższym otoczeniu. Opiekunami Koła są p. Katarzyna Szyszka,
p. Krolina Olek i p. Elżbieta Wasążnik.
Swoją pracą pragniemy wskazać młodzieży jak wiele dobra można dać drugiemu człowiekowi nawet najmniejszym gestem, bo jak mówi nasze motto: „Razem możemy więcej”.
Harmonogram pracy Szkolnego Koła Wolontariatu w roku szkolnym 2018/2019 - otwórz

Regulamin wolontariatu - otwórz

My, wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu „Serce dla serca” - otwórz