Propozycje projektów dla uczniów klas II
do realizacji w roku szkolnym 2016/2017

1. „Wolontariat w obiektywie kamery”
Promocja wolontariatu.
Kształtowanie umiejętności montowania i obrabiania nagrań, filmów.
Katarzyna Pietryka
Elżbieta Wasążnik
Jakub Mielniczuk

2. „Wiosenny bal w przedszkolu”
Uczeń potrafi zorganizować i zaplanować zabawy dostosowane do wieku odbiorców.
Kształtowanie kompetencji społecznych, umiejętności komunikacyjnych i organizacyjnych.
Elżbieta Wasążnik
nauczyciel wychowania przedszkolnego

3. „Giganci na józefowskim rynku pracy”
Zapoznanie uczniów z firmami lokalnego rynku pracy.
Kształtowanie umiejętności zdobywania i selekcjonowania informacji.
Elżbieta Wasążnik
pracownik Urzędu Pracy w Otwocku

4. „Sporty całego życia w wychowaniu fizycznym” *I
Nauka przygotowania wycieczki rekreacyjnej w praktyce.
Zasady przygotowania się do różnych form aktywności.
Poznanie walorów najbliższej okolicy jako regionu atrakcyjnego sportowo.
Zachęcanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Agata Dowgwiłłowicz
Katarzyna Andruszkiewicz

5. „Sporty całego życia w wychowaniu fizycznym” *II
Nauka przygotowania wycieczki rekreacyjnej w praktyce.
Zasady przygotowania się do różnych form aktywności.
Poznanie walorów najbliższej okolicy jako regionu atrakcyjnego sportowo.
Zachęcanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Katarzyna Andruszkiewicz
Agata Dowgwiłłowicz

6. „Jak przygotować wieczorek francuski?”
Poznanie wybranych wierszy i piosenek francuskich.
Umiejętność recytacji i śpiewu w języku francuskim.
Aleksandra Milo
Joanna Ławnik
Łukasz Lusawa

7. „Fizyka od najmłodszych lat”
Nauka poprzez zabawę i doświadczenie podstawowych praw fizyki w grupie przedszkolaków.
Wykonanie przez przedszkolaków doświadczeń pod opieką gimnazjalistów.
Beata Olszewska- Rybka

8. „Do serca przytul psa”
Kształtowanie właściwych postaw wobec losu zwierząt; odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Agata Wacikowska
Urszula Morawska

9. „Badanie atmosfery i jej zanieczyszczenia w Józefowie”
Poznanie metod badawczych i urządzeń pomiarowych niezbędnych do oceny stanu atmosfery.
Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w miejscu zamieszkania.
Agnieszka Jasińska
Krzysztof Lejza
Małgorzata Bursa

10. „Powietrze, którym oddychasz… czyli ocena stopnia zanieczyszczenia atmosfery”
Ocena zanieczyszczenia atmosfery w miejscu zamieszkania (skala porostowa, opad pyłu, pH opadu atmosferycznego).
Joanna Zakrzewska
Iwonna Kokowicz
Bogusław Smolak

11. „Urzecze- jaki to region?”
Zapoznanie z najnowszymi badaniami regionu, w którym mieszkamy.
Nawiązanie do obchodów Roku Wisły.
Lidia Sitek
Adrian Trzaska

12. „Co wiemy o Rosji?”
Rozbudzanie zainteresowań kulturą i historią rosyjską.
Popularyzowanie wiedzy o Rosji.
Agnieszka Gołębiowska
Agnieszka Węglowska

13. „Czy można przewidzieć właściwości na podstawie budowy odmian czystego węgla?” *I
Poznanie historii badań nad węglem.
Porównanie przewidywanych właściwości z rzeczywistymi.
Uświadomienie, jak ważne są badania naukowe dla rozwoju gospodarczego kraju na przykładzie zastosowań odmian węgla.
Małgorzata Bursa
Justyna Sokół

14. „Czy można przewidzieć właściwości na podstawie budowy odmian czystego węgla?” *II
Poznanie historii badań nad węglem.
Porównanie przewidywanych właściwości z rzeczywistymi.
Uświadomienie, jak ważne są badania naukowe dla rozwoju gospodarczego kraju na przykładzie zastosowań odmian węgla.
Iwonna Kokowicz
Dorota Wiśniewska

15. „Ty też możesz coś zrobić!- pierwsza pomoc przedmedyczna dla młodzieży”
Zwiększenie świadomości młodzieży o możliwościach udzielania pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
Jakub Mielniczuk
Elżbieta Wasążnik
Paweł Chułerański

16. „Warszawa jakiej nie znamy”
Poznanie historii Warszawy.
Życie codzienne mieszkańców w przeszłości; nieznanych lub ciekawych, a nieodwiedzanych miejsc.
Piotr Łuc
Mariusz Koperski

17. „Górskie wędrowanie z gitarą i piórem”
Propagowanie poezji śpiewanej i piosenki turystycznej związanej z wędrówkami górskimi.
Poznanie zwyczajów górali w Polsce.
Przedstawienie najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc w polskich górach.
Krzysztof Lejza
Joanna Ławnik

18. „Oceania- oblicza wyspiarskich krain”
Poznanie swoistych cech przyrody Oceanii.
Przedstawienie zwyczajów mieszkańców Oceanii.
Przedstawienie zagadnienia:
„Czy ocieplenie klimatu na Ziemi jest zagrożeniem dla przyrody i życia mieszkańców?”
Krzysztof Lejza
Agnieszka Jasińska

19. „Symetria w architekturze, sztuce i przyrodzie”
Rozbudzanie zainteresowania matematyką i jej występowania w otaczającym świecie.
Przypomnienie pojęć związanych z przekształceniami geometrycznymi.
Odnajdowanie symetrii w przyrodzie, sztuce i architekturze.
Agnieszka Anasiewicz
Justyna Sokół
Lidia Sitek

20. „Jak doszło do upadku Rzeczpospolitej?”
Uświadomienie procesów niszczenia kraju przez magnatów i sąsiadów Polski.
Adrian Trzaska

21. „English around us- przenikanie się kultur i języków”
Poznanie różnic pomiędzy British, American English.
Zapożyczenia językowe- ile języka angielskiego jest języku polskim?
Święta amerykańskie i brytyjskie- Czy warto przenosić je na polski grunt?
Lidia Piechucka
Bartosz Kaczyński

22. „Porównanie emisji zanieczyszczeń różnych rodzajów silników i ich wpływ na środowisko”
Rodzaje silników.
Emisja spalin - ich skład, wpływ na człowieka i środowisko; zjawisko smogu.
Świadomość ekologiczna a transport indywidualny.
Europejski standard emisji spalin.
Aleksandra Jakubiec
Małgorzata Bursa
Joanna Zakrzewska

23. „Jestem aktorem, uczę się, bawię i tworzę…”
Zdobywanie wiedzy z zakresu wychowania teatralnego.
Poszerzenie wiedzy ogólnej z zakresu historii teatru.
Rozwijanie wyobraźni twórczej i odtwórczej.
Przygotowanie do prezentacji i kulturalnego odbioru sztuki teatralnej.
Zorganizowanie spotkania z bajką w przedszkolu.
Edyta Królak- Dębska
Joanna Ławnik