STYPENDIUM SZKOLNE
Rodzice uczniów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł (netto), mogą się ubiegać o stypendium szkolne dla swoich dzieci.
Druki wniosków (do pobrania w pok.117 i na stronie szkoły)
wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi sytuację materialną rodziny należy składać
do 14.09.2018 r. w pokoju pedagogów (117).

  • WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE