DOKUMENTY SZKOLNE
  • STATUT SZKOŁY  • PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY  • REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK  • PLAN PRACY SZKOŁY
  • REGULAMIN ŚWIETLICY
  • REGULAMIN KORZYSTANIA
    Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW
    I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH