SZKOŁA TUTORÓW

Oksfordzka metoda

„Żeby nauczyć Jasia matematyki trzeba znać matematykę i Jasia!” Czyli tutoring w naszej szkole.
W drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 rozpoczęliśmy pracę metodą tutoringu. Początkowo mieliśmy dwóch tutorów prowadzących zajęcia z sześciorgiem uczniów. Obecnie liczba tutorów wzrosła do 13, a uczniów do 56. Dodatkowo wszyscy wychowawcy raz w semestrze przeprowadzają wywiadówki partnerskie z udziałem rodziców i ucznia. Istotą tutoringu jest indywidualne skupienie się na rozwoju ucznia, kształtowaniu jego osobowości i charakteru. Indywidualny charakter spotkań pozwala rozpoznać ograniczenia w obszarze osobowości czy emocji, ale przede wszystkim mocne strony, talenty, zainteresowania i stosunek do siebie samego i otaczającego świata.
Tutor opiekuje się swoim uczniem, dba o rozwój jego wiedzy i kompetencji. Relację tutor-uczeń można sprowadzić do relacji promotor-magistrant lub sportowiec – trener. Spotkania tutora z uczniem trwają od 15 minut do 30 raz na tydzień lub 2 tygodnie w zależności od potrzeb i możliwości ucznia. Spotkania mogą być spontaniczne, jak i starannie zaplanowane, jednak każde z nich ma wnosić nowe informacje o uczniu.


Modele tutoringu:
• Tutoring wychowawczo-rozwojowy
- nauczyciel poznając zainteresowania ucznia pomaga mu ukierunkować dalszy rozwój poprzez wspólne wytyczanie celów i czuwanie nad ich realizacją. Rozwój rozumiany jest tutaj wszechstronnie, nie tylko w sensie intelektualnym, ale również społecznym czy kulturowym

• Tutoring naukowy
- skupia się na rozwoju intelektualnym ucznia w sytuacji, gdy ten ma już sprecyzowane zainteresowania i pragnie je pogłębiać.

Zadania tutora:
• Odkrywanie i rozwijanie talentów
• Poznanie osobowości, temperamentu
• Wykorzystanie potencjału ucznia na różnych płaszczyznach