REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLASY PIĄTEJ SPORTOWEJ


od 05.08.2019r.do 08.08.2019r.godz. 15.00- złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym. 12.08.2019 godz.9:00 - przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. • ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - otwórz • Zarządzenie Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 - otwórz
  KLASA "0"
 • Do oddziałów przedszkolnych zapraszamy dzieci urodzone w 2013 r.
 • Rodzic zobowiązany jest wypełnić: wniosek, oświadczenie, klauzulę informacyjną.

 • Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego - otwórz


 • Załącznik o przyjęcie do oddziału przedszkolnego - otwórz


 • Oświadczenie rodzica - otwórz


 • Klauzula informacyjna - otwórz


 • Potwierdzenie woli przyjęcia (należy dostarczyć w terminie
  od 14.03.2019 do 19.03.2019
  - otwórz

  KLASA "1"
 • Do klas pierwszych zapisujemy dzieci urodzone w 2012 r.
  Rodzic zobowiązany jest wypełnić: kartę zgłoszenia (dzieci z obwodu SP3)
  lub wniosek (dzieci spoza obwodu SP3) oświadczenie, klauzulę informacyjną.


 • Karta zgłoszenia (dzieci z obwodu SP3) - otwórz


 • Wniosek o przyjęcie (dzieci spoza obwodu SP3) - otwórz


 • Oświadczenie rodzica - otwórz


 • Klauzula informacyjna - otwórz


 • Obwody szkół - otwórz


 • Potwierdzenie woli przyjęcia (należy dostarczyć w terminie
  od 14.03.2019 do 19.03.2019
  - otwórz

  KLASA "5"  kreatywnego myślenia - otwórz


  przyrodnicza - otwórz


 • Zgłoszenie do klasy 5 (obwód szkolny SP3) - otwórz


 • Wniosek o przyjęcie do klasy 5(dzieci spoza obwodu SP3) - otwórz


 • Oświadczenie rodziców - otwórz


 • Klauzula informacyjna - otwórz


 • Potwierdzenie woli klasa 5 (należy dostarczyć w terminie
  od 14.03.2019 do 19.03.2019
  - otwórz • Obwody szkolne - otwórz


 • Karta wyboru innowacji do klasy 5 - otwórz


 • Regulamin rekrutacji do klasy 5 - otwórz  KLASA "5" SPORTOWA  sportowa - otwórz


 • Wniosek o przyjęcie do klasy 5 sportowej - otwórz


 • Karta wyboru dyscypliny sportowej - otwórz


 • Karta wyboru innowacji do klasy 5 sportowej - otwórz


 • Oświadczenie rodziców - otwórz


 • Klauzula informacyjna - otwórz


 • Potwierdzenie woli klasa 5 sportowa (należy dostarczyć w terminie
  od 14.03.2019 do 19.03.2019
  - otwórz • Regulamin rekrutacji do klasy 5 sportowej - otwórz


 • Test do klasy sportowej - informacja - otwórz
  KLASA "6" • Rodzic zobowiązany jest wypełnić: kartę zgłoszenia (dzieci z obwodu SP 3)
  lub wniosek (dzieci spoza obwodu SP 3), oświadczenie, klauzulę informacyjną.


 • Zgłoszenie do klasy 6 (obwód szkolny SP3) - otwórz


 • Wniosek o przyjęcie do klasy 6 (dzieci spoza obwodu SP3) - otwórz


 • Oświadczenie rodziców - otwórz


 • Klauzula informacyjna - otwórz


 • Potwierdzenie woli klasa 6 (należy dostarczyć w terminie
  od 14.03.2019 do 19.03.2019
  - otwórz • Obwody szkolne - otwórz
  KLASA "7"
 • Rodzic zobowiązany jest wypełnić: kartę zgłoszenia (dzieci z obwodu SP 3)
  lub wniosek (dzieci spoza obwodu SP 3), oświadczenie, klauzulę informacyjną.


 • Zgłoszenie do klasy 7(obwód szkolny SP3) - otwórz


 • Wniosek o przyjęcie do klasy 7 - otwórz


 • Klauzula informacyjna - otwórz


 • Oświadczenie rodziców - otwórz
  KLASA "7" DWUJĘZYCZNA
 • Klasa 7 ogólnodostępna - wnioski będą przyjmowane w późniejszym terminie.

  dwujęzyczna - otwórz

 • Rodzic zobowiązany jest wypełnić wniosek do klasy dwujęzycznej.
 • Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się
  26.02.2019 o godz. 9.00 (wymagana legitymacja szkolna)

 • Wniosek o przyjęcie do klasy 7 dwujęzycznej - otwórz


 • Potwierdzenie woli klasa 7 (należy dostarczyć w terminie
  od 14.03.2019 do 19.03.2019
  - otwórz • Regulamin rekrutacji do klasy 7 dwujęzycznej - otwórz


 • Test predyspozycji językowych - informacje - otwórz