• ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - otwórz • Zarządzenie Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 - otwórz
  KLASA "0" • Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego - otwórz


 • Załącznik o przyjęcie do oddziału przedszkolnego - otwórz


 • Oświadczenie rodzica - otwórz


 • Klauzula informacyjna - otwórz


 • Potwierdzenie woli przyjęcia (należy dostarczyć w terminie
  od 14.03.2019 do 19.03.2019
  - otwórz

  KLASA "1" • Karta zgłoszenia (dzieci z obwodu SP3) - otwórz


 • Wniosek o przyjęcie (dzieci spoza obwodu SP3) - otwórz


 • Oświadczenie rodzica - otwórz


 • Klauzula informacyjna - otwórz


 • Obwody szkół - otwórz


 • Potwierdzenie woli przyjęcia (należy dostarczyć w terminie
  od 14.03.2019 do 19.03.2019
  - otwórz

  KLASA "5" • Zgłoszenie do klasy 5 (obwód szkolny SP3) - otwórz


 • Wniosek o przyjęcie do klasy 5(dzieci spoza obwodu SP3) - otwórz


 • Oświadczenie rodziców - otwórz


 • Klauzula informacyjna - otwórz


 • Potwierdzenie woli klasa 5 (należy dostarczyć w terminie
  od 14.03.2019 do 19.03.2019
  - otwórz • Obwody szkolne - otwórz


 • Karta wyboru innowacji do klasy 5 - otwórz


 • Regulamin rekrutacji do klasy 5 - otwórz  KLASA "5" SPORTOWA • Wniosek o przyjęcie do klasy 5 sportowej - otwórz


 • Karta wyboru dyscypliny sportowej - otwórz


 • Karta wyboru innowacji do klasy 5 sportowej - otwórz


 • Oświadczenie rodziców - otwórz


 • Klauzula informacyjna - otwórz


 • Potwierdzenie woli klasa 5 sportowa (należy dostarczyć w terminie
  od 14.03.2019 do 19.03.2019
  - otwórz • Regulamin rekrutacji do klasy 5 sportowej - otwórz


 • Test do klasy sportowej - informacja - otwórz
  KLASA "6" • Zgłoszenie do klasy 6 (obwód szkolny SP3) - otwórz


 • Wniosek o przyjęcie do klasy 6 (dzieci spoza obwodu SP3) - otwórz


 • Oświadczenie rodziców - otwórz


 • Klauzula informacyjna - otwórz


 • Potwierdzenie woli klasa 6 (należy dostarczyć w terminie
  od 14.03.2019 do 19.03.2019
  - otwórz • Obwody szkolne - otwórz
  KLASA "7" DWUJĘZYCZNA • Wniosek o przyjęcie do klasy 7 dwujęzycznej - otwórz


 • Regulamin rekrutacji do klasy 7 dwujęzycznej - otwórz


 • Test predyspozycji językowych - informacje - otwórz