OBIADY
W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
rok szkolny 2018/2019


UWAGA!!!


Karta zgłoszenia ucznia na posiłki w Szkole Podstawowej nr 3
im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
na rok szkolny 2018/2019 - otwórz


Warunki korzystania ze stołówki - otwórz

Warunki korzystania ze stołówki - otwórz

Cena za obiady:
• Zupa 1,50 zł
• II danie 6,30 zł
Karty zapisu na obiady dostępne są
w sekretariacie szkoły.Karta zgłoszenia ucznia na obiady w Szkole Podstawowej nr 3
im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
na rok szkolny 2018/2019 - otwórz
Numer konta do wpłat za obiady:

BS Karczew
79 8023 0009 2001 0011 6798 0003Koszt obiadów za miesiąc czerwiec 2019r. wynosi:
Klasy 3 gimnazjalne,7,8 jedzą do 14 czerwca
I danie- 1,50 zł x 10 dni = 15,00 zł
II danie- 6,30 zł x 10 dni = 63.00 zł
Razem: 78.00 zł

Klasy 1,2 jedzą do 18 czerwca
I danie- 1,50 zł x 12 dni = 18.00 zł
II danie- 6,30 zł x 12 dni = 75.60 zł
Razem: 93,60 zł


Opłaty prosimy dokonać na konto bankowe 79 8023 0009 2001 0011 6798 0003 do dnia 10.06.2019 r.;

Obiady można odwoływać do godziny 8.30 u intendenta szkoły
tel. 22 789 69 31 wew. 13, pokój 105-administracja.
Informację o zmianach zamawianych posiłków należy zgłaszać przed rozpoczęciem nowego miesiąca. ;


Osobom, które nie uiszczą opłat
od dnia 11.06.2019r. obiad nie będzie wydawany.