OBIADY
W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3


UWAGA!!!

 • Informacja o wybranej najkorzystniejszej ofercie na przygotowanie i dostawę obiadów
 • MAJ
  KOSZT OBIADÓW:


  • ZUPA - 1,20 zł x 18 dni = 21,60 zł
  • DRUGIE DANIE - 5,72 zł x 18 dni = 102,96 zł
  • ZUPA + DRUGIE DANIE = 124,56 zł  • Opłaty gotówkowe przyjmowane są w księgowości do dnia 09.05.2018r.
  (pok. nr 104).
  • Opłaty przelewem na konto szkoły przyjmowane są do dnia 08.05.2018r.
  • Osobom, które nie uiszczą opłat od dnia 10.05.2018r. obiad nie będzie wydawany.  Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
  im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
  w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za obiady - otwórz
  Numer konta do wpłat za obiady:

  BS Karczew
  79 8023 0009 2001 0011 6798 0003