OBIADY
W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
rok szkolny 2018/2019


UWAGA!!!


Karta zgłoszenia ucznia na posiłki w Szkole Podstawowej nr 3
im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
na rok szkolny 2018/2019 - otwórz


Warunki korzystania ze stołówki - otwórz

Warunki korzystania ze stołówki - otwórz

Cena za obiady:
• Zupa 1,50 zł
• II danie 6,30 zł
Karty zapisu na obiady dostępne są
w sekretariacie szkoły.Karta zgłoszenia ucznia na obiady w Szkole Podstawowej nr 3
im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
na rok szkolny 2018/2019 - otwórz
Numer konta do wpłat za obiady:

BS Karczew
79 8023 0009 2001 0011 6798 0003Koszt obiadów za miesiąc marzec 2019r. wynosi:
I danie- 1,50zł x 21 dni = 31,50zł
II danie- 6,30zł x 21 dni = 132,30 zł

Razem: 163,80zł

Opłaty prosimy dokonać na konto bankowe 79 8023 0009 2001 0011 6798 0003 do dnia 10.03.2019 r.; ;


Osobom, które nie uiszczą opłat
od dnia 11.03.2019r. obiad nie będzie wydawany.