Zajęcia pozalekcyjne
w roku szkolnym 2017/2018

W naszej szkole są prowadzone zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań.
Są one nieobowiązkowe - uczęszczają na nie uczniowie, którzy wykazują zainteresowanie daną dziedziną.


Koła zainteresowań dla klas VII OTWÓRZDodatkowe zajęcia dla klas III
- powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego OTWÓRZKoła innowacji przedmiotowych OTWÓRZ