Zajęcia pozalekcyjne
w roku szkolnym 2018/2019

W naszej szkole są prowadzone zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań.
Są one nieobowiązkowe - uczęszczają na nie uczniowie, którzy wykazują zainteresowanie daną dziedziną.


Koła zainteresowań i konsultacje przedmiotowe OTWÓRZ