Innowacje pedagogiczne zaplanowane do realizacji
w roku szkolnym 2017/2018


Matematyczne metody fizyki
Wykorzystanie wiedzy matematycznej i fizycznej w praktyce życia codziennego, rozwijanie logicznego myślenia.

Moje miejsce w kulturze
Innowacja zakłada wszechstronny rozwój kulturalny ucznia. Wiedza humanistyczna oraz umiejętności analityczno-krytyczne, zdobyte na zajęciach, pomogą zrozumieć procesy społeczne, polityczne, zjawiska artystyczne i kierunki literackie, połączyć przeszłość z teraźniejszością, a także odnaleźć się w szumie informacyjnym współczesnego świata, pełnego sprzeczności i wieloznaczności.

Z przyrodą za pan brat
Poszerzenie treści z geografii i ekologii (np. wpływ środowiska na organizmy żywe
i odwrotnie, czyli wpływ organizmów na środowisko), problemy w państwach Europy
i świata czyli konflikty, podłoża konfliktów, problem wody pitnej.

Poznawaj –eksperymentuj-twórz
Klasa kreatywnych rozwiązań. Wykorzystanie nowoczesnych metod aktywizujących, niekonwencjonalnych rozwiązań do odkrywania swoich mocnych stron. Konwersacje i radzenie sobie w różnych sytuacjach komunikacyjnych w języku angielskim.

Matematyka na ścieżkach geografii
Pogłębienie wiedzy z matematyki i geografii, kształtowanie umiejętności stawiania problemów badawczych i aktywnego poszukiwania odpowiedzi. Samodzielne świadome szukanie informacji.

Programowanie i algorytmika
Wprowadzenie dodatkowych treści do obowiązującej podstawy programowej. Budowa schematów algorytmicznych w językach programowania takich jak: Scratch, Baltie, Python, C++. Rozwijanie umiejętności z zakresu grafiki komputerowej. Budowa stron internetowych w oparciu o narzędzia np. Raptor Web Designer.

Dwie klasy bez innowacji - klasy z rozszerzonym językiem polskim i matematyką.