Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3

DYREKTOR WICEDYREKTOR
WICEDYREKTOR
Lidia Krupa Ewa Papis Lidia Piechucka
Przyjęcia interesantów:
Przyjęcia interesantów:
Przyjęcia interesantów:

poniedziałek – 8.00-10.00
piątek – 14.00-16.00

wtorek - 14.10 - 15.45 wtorek – 13.00-15.00