AKTY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
 • tekst jednolity z 17 maja 2006 r.

  2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty
 • tekst jednolity z 19 listopada 2004 r.

  WYBRANE ADRESY INTERNETOWE

  Urzędy:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Centralna Komisja Egzaminacyjna
  Prezydent RP
  Sejm RP
  Senat RP
  The White House

  Uczelnie:
  Uniwersytet Warszawski
  Uniwersytet Szczeciński
  Uniwersytet Gdański
  Uniwersytet Wrocławski
  Politechnika Warszawska
  Szkoła Główna Handlowa
  Wojskowa Akademia Techniczna
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Akademia Medyczna w Warszawie

  Literatura on-line:
  Projekt badawczo-naukowy Literatura polska w i-necie INSTUTUT FILOLOGII POLSKIEJ UG

  Serwisy:
  Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej - edu.com.pl

  Szkoła@Newsweek.pl
  Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  Centralna Komisja Egzaminacyjna
  Instytut Badań Edukacyjnych
  Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
  Federacja Inicjatyw Oświatowych
  Głos Nauczycielski
  Biblioteka Narodowa
  Interkl@sa
  Wydawnictwo Szkolne PWN
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
  Dom Wydawczniy ABC
  EDUseek
  Wirtualny wszechświat

  Centrum Edukacji Obywatelskiej

  Inne:
  Vatican

  Polecany dzial The Artchive:
  Artchive

  Web Gallery of Art:
  Web Gallery of Art

  Galerie malarstwa polskiego:
  Galeria malarstwa polskiego

  Encyklopedie:
  pwn.pl
  encyklopedia.interia.pl
  wiem.onet.pl
  encyklopedia.wp.pl
  www.britannica.com