PROJEKT e-Twinning
Jesteśmy w finale ogólnopolskiego Konkursu o „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji”
w województwie mazowieckim.


Aktualności w roku szkolnym 2017/2018Czerwiec


ŻYCZY GRONO PEDAGOGICZNE
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO!!!

20 czerwca 2018 (środa)
17.30 polonez w wykonaniu uczniów klas trzecich
18.00-22.00 bal dla klas trzecich

21 czerwca 2018 (czwartek)
18.00 - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
dla uczniów klas trzecich

22 czerwca 2018 (piątek)
9.00 - zakończenie roku szkolnego dla klas pierwszych-aula
10.00 - zakończenie roku szkolnego dla klas siódmych i drugich - patio


EKOLOGIA

W dniu 8 czerwca kl.VII G uczestniczyła w całodziennych zajęciach w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie.
Zajęcia dotyczyły zagadnień z zakresu ekologii.
Nasz pobyt rozpoczął się miłą niespodzianką gdyż Pan Nadleśniczy Artur Dawidziuk przywitał nas już na dworcu w Celestynowie i poprowadził leśna ścieżką do Centrum Edukacji. Po drodze barwnie opowiadał o pracy leśnika i różnych gatunkach drzew, które na bieżąco musieliśmy rozpoznawać.
Na miejscu odbyła się lekcja nt.owadów przeprowadzona przez specjalistę z tego zakresu. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy opowiadań Pan Szymona
o nieznanych zwyczajach z życia mrówek. Mieliśmy możliwość oglądania prawdziwych okazów owadów i obserwowania szczegółowych cech ich budowy przy użyciu binokularów i mikroskopów.
Kolejną bardzo ciekawa lekcją połączoną z warsztatami były zajęcia nt. migracji ptaków. Podczas tych zajęć nieoczekiwanie mieliśmy szansę uczestniczyć w prawdziwym obrączkowaniu 3 dzięciołów. Dzieci z bliska mogły zaobserwować szczegółowo cały proces obrączkowania. Pan Kuba, który jest specjalistą ornitologiem powiedział, że to było bardzo wyjątkowe wydarzenie, gdyż po raz pierwszy udało się schwytać i zaobrączkować dzięcioły.
Zwieńczeniem tego bardzo intensywnie spędzonego dnia było ognisko i zabawy sportowe.
Nad wszystkim czuwał Pan Nadleśniczy, któremu bardzo serdecznie dziękujemy i nie możemy się już doczekać kolejnych lekcji w Celestynowie.

"BUDKA BEZ PATYKA"

6 czerwca w sali konferencyjnej Rady Miasta odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie pod hasłem "Budka bez patyka". Lista nagrodzonych uczniów naszej szkoły:
I miejsce - Weronika Sadowska
II miejsce - Izabela Odolak
II miejsce - Antoni Kępka
III miejsce - Julia Wróblewska
Wyróżnienie - Gabriela Fedorko

Konkurs miał na celu rozbudzanie zainteresowania lokalnym środowiskiem przyrodniczym, pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń związanych ze zmniejszaniem się liczebności ptaków, możliwości wsparcia populacji ptaków w poszukiwaniu miejsc lęgowych, a także rozwijanie umiejętności obserwacji i dokumentowania zjawisk przyrodniczych. Młodzież z naszej szkoły miała możliwość wcześniejszego uczestniczenia w warsztatach, na których pod czujnym okiem leśnika oraz pracowników straży miejskiej samodzielnie mogła zbudować budki lęgowe. Wykonane budki dzieci zabrały do domu i zainstalowały w swoich ogrodach, dzięki czemu mogły prowadzić codzienne obserwacje życia ptasich rodzin.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy, aby ich budki corocznie stawały się domem dla nowych pokoleń dziuplaków.
DZIEŃ DZIECKA DLA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW

W poniedziałek 4 czerwca dla naszych najmłodszych uczniów czekały atrakcje z okazji Dnia Dziecka - świecące balony, pachnące bańki,zabawy z kolorową chustą animacyjną oraz smaczne galaretki.
Było dużo słońca i radości!!
PIKNIK I MY

Dnia 2 czerwca dzieci z klas pierwszych wystąpiły podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przez ICSiR w Józefowie. Uczennice pięknie poprzebierane zaśpiewały piosenkę turystyczną pt. „Mały podróżnik”.
Gorące podziękowania za pomoc w przygotowaniach kierujemy do rodziców
i opiekunów dziewczynek.
LEDNICA

W ostatnią sobotę - 2 czerwca wybraliśmy się 17 osobową grupą autokarem na XXII Spotkanie Młodzieży na Pola Lednickie.
Dla większości uczniów była to wielka niewiadoma, gdyż wcześniej nie uczestniczyli w takim zlocie. Po drodze zatrzymaliśmy się w Gnieźnie u stóp Wzgórza Lecha i mogliśmy z bliska pokłonić się relikwiom św. Wojciecha, które były wynoszone specjalnie na Pola Lednickie. Tam też zostały nam ofiarowane plakietki Przyjaciel Lednicy, dzięki którym mieliśmy potem bardzo dobre miejsca na spotkaniu młodzieży.
W Gnieźnie zwiedzaliśmy Muzeum Arcybiskupów, podziemia katedry oraz - oczywiście- słynne Drzwi Gnieźnieńskie!
Potem ruszyliśmy nad Jezioro Lednickie i promem przepłynęliśmy na wyspę, gdzie najprawdopodobniej Mieszko I przyjął chrzest. Niestety, samego księcia nie spotkaliśmy, ale Jego ślady owszem:)
Następnie nasza droga prowadziła na Pola Lednickie. Nie spodziewaliśmy się, że będzie tam tak wiele młodzieży. Wśród śpiewów, tańców i wielkiego entuzjazmu upływał nam czas do wieczora, kiedy to zaczęła się liturgia Mszy św., a potem nocne czuwanie i na koniec uroczyste przejście przez Bramę III Tysiąclecia.
Dzięki temu wyjazdowi poznaliśmy korzenie naszego państwa i naszej wiary!

Relacja uczestnika:
Powyżej 80 tysięcy ludzi zebrało się na ogromnym Polu Lednickim do wspólnej modlitwy. To nie było spotkanie ludzi, którzy się nie znali, to było spotkanie ludzi, których łączy Bóg, wspólna wiara...
Tańczyliśmy i śpiewaliśmy, a wraz z nami nasz prezydent Andrzej Duda, z którym mieliśmy okazję porozmawiać osobiście. Atmosfera była nieziemska, nie mogę doczekać się przyszłego roku.
Dobranoc:)
I do następnej Lednicy!
Aga
Maj


WIEDZA, KTÓRA RATUJE ŻYCIE

30 maja uczniowie gimnazjum z klas 2c, 2d, 2f oraz 7b uczestniczyli
w 4-godzinnych warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu Fundacji Verita i Fundacji PZU „I Can Help”.
Zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, działania ukierunkowanego na cel, jakim jest ochrona zdrowia i życia, to główny przekaz Programu I Can Help.
Z uwagi na fakt, iż wypadki, urazy i zatrucia są poważnym problemem wśród dzieci i młodzieży, projekt zakłada podnoszenie świadomości i kształtowanie postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożenia.
W części teoretycznej, podczas prelekcji psycholog, pani Gabrieli Gaber, młodzież zapoznała się z zagadnieniami prawnych i psychologicznych aspektów udzielania pierwszej pomocy, powiadamiania służb ratowniczych, oceny stanu poszkodowanego oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
W drugiej części ratownicy: Andrzej Furtak, Robert Błaszczyk i August Borowski ze Stowarzyszenia Grupa Ratownictwa Drogowego przeprowadzili zajęcia praktyczne. Młodzież m. in. poznała techniki opatrywania wybranych urazów (krwotoki, złamania), oceny przytomności poszkodowanego, zasady postępowania w przypadku wystąpienia stanów nagłych, techniki ewakuacyjne i transportu osób poszkodowanych w wypadku. Kursanci nauczyli się wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.
Umiejętności nabyte podczas szkolenia umożliwią niesienie pomocy do czasu przybycia specjalistycznych jednostek ratowniczych. Według danych Kampanii AED + Ty = Życie nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie.
• 350 000 – 700 000 razy dochodzi w Europie do NZK,
• 40 000 przypadków nagłego zatrzymania krążenia w Polsce,
• Do 8 minut w mieście zajmuje dotarcie służbom medycznym do poszkodowanego,
• Do 15 minut zajmuje służbom medycznym dojazd do poszkodowanego poza miastem,
• 7-10 minut od nagłego zatrzymania serca bez RKO i defibrylacji doprowadza do śmierci.
Źródło: AED + Ty = ŻYCIE
VIII POWIATOWY KONKURS "ZACHOWAĆ PAMIĘĆ"

29 maja w naszej szkole odbył się finał VIII Powiatowego Konkursu Historycznego "Zachować Pamięć".
Temat przewodni tegorocznej edycji brzmiał: "Moje dzieciństwo na terenie powiatu otwockiego. Czasy wojenne, wczesny PRL”.
Konkurs "Zachować Pamięć" został otoczony Patronatem Starosty Powiatu Otwockiego oraz otrzymał rekomendację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Udział w konkursie wzięło 8 zespołów z 4 szkół z terenu powiatu otwockiego.
Przybyłych gości powitała Pani Dyrektor Lidia Krupa. Powiedziała, że bardzo się cieszy, że młodzi ludzie interesują się historią lokalną. Życzyła wszystkim uczestnikom najwyższych miejsc w zmaganiach konkursowych.
W czasie konkursu uczniowie pokazywali wykonane przez siebie prezentacje. Zamieszczone w nich zdjęcia i fragmenty nagranych wywiadów przeniosły uczestników w klimat czasów wojennych. Mieliśmy okazję posłuchać "historii opowiedzianych wśród sosen”. Nasi uczniowie przedstawili fragmenty nagranych przez siebie wywiadów z trzema bohaterami. Wojna widziana oczami dziecka była straszna, niektórzy bohaterowie jej ślad noszą do dziś. Poznaliśmy historię trudnych, wystawionych na próbę podczas wojny przyjaźni z dziećmi z rodzin żydowskich. Tegoroczna edycja wymagała niezwykle umiejętnego zdobywania informacji z różnych źródeł, krytycznego podejścia do źródła i właściwej jego interpretacji. Wykonanie projektów w takiej formie nie byłoby możliwe bez pracy całego zespołu. Konkurs od kilku lat mobilizuje młodzież do rozwijania swoich zainteresowań historią regionalną. Poprzez odkrywanie miejsc związanych z życiem publicznym, naukowym, kulturalnym i prywatnym mieszkańców tych ziem, młodzi ludzie budują także swoją świadomość lokalną. Nawiązuje się międzypokoleniowa więź młodych ze starszymi. To też okazja do nauki patriotyzmu i kształtowania dumy z bycia Polakiem, człowiekiem stąd.

I miejsce - zdobyła trzyosobowa drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" z Celestynowa.

II miejsce - przypadło w udziale drużynom ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku
i Szkoły Podstawowej nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie.

III miejsce - zdobyła drużyna ze Zespołu Szkół Ogólnokształcących im św. Pawła
z Tarsu z Falenicy
i drużyna Szkoły Podstawowej nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wykonane projekty. Zwycięzcom gratulujemy wygranej. Serdeczne podziękowania kierujemy do opiekunów zespołów.
Bez nich pomocy pokazane prace nie byłyby tak wartościowe.
Nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursu ufundowało Starostwo Powiatowe w Otwocku. Materiały i gadżety promujące powiat otwocki przekazał Dział Promocji
i Kultury Starostwa Powiatowego w Otwocku. Miasto Józefów przekazało dla uczestników konkursu materiały monograficzne, edukacyjne i spacerowniki turystyczne po Józefowie.
BIEGAMY I SKACZEMY!

Dzisiaj 25 maja nasze dziewczyny wspaniale spisały się na międzypowiatowych zawodach lekkoatletycznych rozegranych w Piasecznie.
Natalia Fedyna, skacząc 4,41 cm, zdobyła złoty medal!
Michalina Misiak była druga w biegu na 300 metrów.
Drugie miejsce zdobyła także nasza sztafeta 4x100 m w składzie Natalia Fedyna, Magdalena Berent, Michalina Misiak i Karolina Białek.
Na zawodach wojewódzkich w Płocku 6 czerwca reprezentować nas będą:
Natalia w skoku w dal i Michalina w biegu na 300 m.

Powodzenia!!!
WIELKIE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Wielki sukces gimnazjalistów w Konkursach Przedmiotowych MKO !!!
Od kilku lat nasza szkoła ma najlepsze wyniki w naszym powiecie!
W tym roku 8 uczniów zostało laureatami:
Bartosz Kaczorowski, Krzysztof Muniak, Dominika Błażejewicz, Patrycja Ignaczak, Zuzanna Malinowska, Natalia Brudkowska, Marcin Żołek, Mikołaj Zawadzki i 5 uczniów zostało finalistami: Natalia Brudkowska, Kazimierz Ciaś, Bartosz Kaczorowski, Maria Ognicha, Julia Węglowska.
Są to uczniowie z klasy III oddziałów gimnazjalnych :) Serdeczne Gratulacje! :)
Nagrody odebrali utytułowani uczniowie na Gali Laureatów, która miała miejsce w Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
Uczniowie bardzo chętnie uczą się języka polskiego, fizyki, biologii i biorą udział w różnych zajęciach organizowanych przez szkołę, oraz w kółkach przedmiotowych. Ogromnie to cieszy i dzięki temu uzyskują sukcesy. Zachęcamy innych do brania udziału w bardzo wielu organizowanych i proponowanych konkursach i zajęciach! :)
KONKURS WIEDZY O ROSJI

24 maja odbył się szkolny KONKURS WIEDZY O ROSJI.
Najwięcej pasjonatów kultury rosyjskiej było w klasie 3h, i to uczniowie tej klasy zdobyli zwycięskie miejsca:
I miejsce: Bernadeta Popis, Adriana Pilarska
II miejsce: Milena Galińska, Jakub Kraszewski
III miejsce: Oliwia Dębała

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dnia 11 maja członkowie Szkolnego Dyskusyjnego Klubu Książki wzięli udział
w powiatowym spotkaniu Dyskusyjnych Młodzieżowych Klubów Książki.
Nasi uczniowie: Frelek Marta kl. 3d, Diana Niczyporuk kl. 3d, Alicja Niczyporuk kl. 7h, Zofia Mańkowicz kl. 3a, Katarzyna Kubiak kl. 3a, Wiktoria Gładysz kl. 3a, Aleksander Saczuk kl. 3e, Berent Magdalena kl. 2e reprezentowali naszą szkołę podczas tego spotkania.
Korzystając z pięknej wiosennej aury, spotkanie Klubów odbyło się w Parku Miejskimi w Otwocku. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie naszej szkoły i starsi koledzy i koleżanki z LO nr I im. K.I. Gałczyńskiego i LO nr III im J.Słowackiego
w Otwocku. Poznaliśmy się, wymieniliśmy informacje o funkcjonowaniu naszych Klubów, o książkach wartych przeczytania i tych które koniecznie trzeba przeczytać!
Tworzyliśmy wspólne opowieści na podstawie cytatów z książek, ogólnie było ciekawie i wesoło. Kolejne spotkanie Szkolnego Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się 25 maja o godz. 16.00-18.30 w sali 128. Tym razem omawiamy polecaną przez młodzież książkę pt. "Głębia Challengera" - Neal Shusterman. Zapraszamy!
Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT...

Dnia 11 maja w Nadleśnictwie Celestynów w Centrum Edukacji Leśnej odbył się Finał Powiatowego Turnieju Przyrodniczego pod hasłem: „Moje wędrówki po lesie”.
Nasza szkołę reprezentowali uczniowie:
1. Julia Melaniuk - kl.IIIb
2. Jakub Nowak - kl.IIIb
3. Mateusz Wąsik – kl.IIIc

W rywalizacji drużynowej nasza szkoła zajęła II miejsce.
W rywalizacji indywidualnej:
1. W kategorii: poster ( plakat naukowy) pod hasłem „ Zagrożenia lasu ”
III miejsce - Julia Melaniuk
2. W kategorii: konkurs fotograficzny pod hasłem „Portret drzewa”
I miejsce:
Jeremi Jaworski
Jakub Nowak
Szkoła i uczniowie otrzymali dyplomy.
SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Dnia 9 maja w Miejskim Domu Kultury w Otwocku odbyło się uroczyste wręczenie nagród z odbytych konkursów językowych:
VIII Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego
XIII Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego

W konkursach brali udział uczniowie Szkół Podstawowych oraz uczniowie wygaszających Gimnazjów z Powiatu Otwockiego.
Honorowymi Patronami Konkursów byli: Pani Agata Konhauser Duda, Pan Starosta powiatu otwockiego, Pan prezydent miasta Otwocka, Mazowiecki Kurator Oświaty.
Z naszej szkoły lauratami konkursu z języka niemieckiego zostali:
- Iza Oleksyn - kl.2c
- Grzegorz Koliński - kl. 7j
- Michał Podgórski - kl.2c

W konkursie języka angielskiego nasi uczniowie zdobyli nagrody:
II miejsce - Jan Białecki - kl. 3c
III miejsce - Szymon Krajewski - kl. 3h
wyróżnienie - Piotr Zejer - 7j
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
GRATULUJEMY!Kwiecień


TURNIEJ SZACHOWY

W dniu 24.04.2018r. w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Otwocku odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkół Podstawowych i kończących Gimnazjum w szachach. Turniej odbywał się pod patronatem Pana Starosty.
Naszą szkołę jako drużynę reprezentowali uczniowie:
1. Kociszewski Piotr - kl.IIIc
2. Muniak Krzysztof - kl.IIIc
3. Muniak Grzegorz - kl.VIIb
4. Chudzik Ada - kl.VIIb


W końcowej rywalizacji między szkołami z powiatu otwockiego zajęliśmy I miejsce
i zdobyliśmy puchar Pana Starosty.Jak powstaje książka – warsztaty z Joanną Tyluś-Malak
Dnia 23 kwietnia w bibliotece szkolnej zostały zorganizowane warsztaty, które poprowadziła autorka książek dla dzieci pani Joanna Tyluś-Malak. Spotkanie pod tytułem ”Jak powstaje książka” zostało zorganizowane w ramach obchodów
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

Uczniowie klas pierwszych mieli wyjątkową okazję do poznania całego procesu powstawania książki: od pomysłu, poprzez kolejne etapy powstawania, czyli podstawy pracy drukarza, na czym polega skład książki, tworzenie ilustracji, aż do produktu finalnego - czyli książki w naszych rękach.
W dalszej części spotkania dzieci w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności, wykonały swoją autorską książeczkę, w której znaleźli się wymyśleni bohaterowie, teksty, szablony i ilustracje.
A na koniec niespodzianka! Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali książeczkę z autografem od pani Joanny.
Dziękujemy za wspaniałe chwile spędzone z książką!PIOSENKA NIE ZNA GRANIC
KONKURS POWIATOWY W KARCZEWIE


W dniu 27 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Karczewie odbył się powiatowy konkurs piosenki obcojęzycznej „Piosenka nie zna granic”.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykazać się znajomością wybranego języka obcego nauczanego w szkole oraz umiejętnościami wokalnymi. Zawodnicy byli oceniani przez Jury, złożone z nauczycieli, którzy przygotowali uczniów i przybyli na konkurs. Reprezentowane były następujące języki obce: angielski, rosyjski, francuski, niemiecki i hiszpański. Uczestnicy byli oceniani w następujących kategoriach: solista, zespół.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:
1.Domimina Łęczycka kl. 3 h (język angielski) - kategoria solista, piosenka pt. „Colours of the wind”
z filmu „Pocahontas”.
2. Natalia Dobrowolska kl. 3e, Izabela Odolak kl. 2e, Michał Dębecki kl. 2c (język francuski) - kategoria zespół, piosenka pt. „J’ai Dans Le Coeur” z filmu „Mały Książe”.
3. Wanda Parys kl.7f, Weronika Sadowska kl. 2e, Kamil Harasymowicz kl. 3e (język hiszpański) – kategoria zespół, piosenka pt. „ Estoy aqui ” z repertuaru Shakiry.


Wyniki konkursu:
Kategoria solista:
I miejsce - Dominika Łęczycka

Kategoria zespół:
I miejsce – Natalia Dobrowolska, Izabela Odolak, Michał Dębecki

GRATULUJEMY !!!OGRÓD BOTANICZNY PAN W POWSINIE

We wtorek dnia 24 kwietnia, grupa uczniów z naszej szkoły, z drugich i trzecich klas, pojechała na warsztaty do Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. Zajęcia składały się z trzech części. Jako pierwszy został uczniom przedstawiony wykład na temat różnorodności świata roślin. Dowiedzieli się oni, jakie drzewa wyróżniają się spośród innych wiekiem, wielkością oraz obwodem pnia. O dziwo, najstarszym drzewem w Polsce nie jest dąb Bartek, lecz cis Henrykowski zlokalizowany w Henrykowie Lubańskim, który liczy sobie już 1250 lat. Okazało się, że powszechnie wszystkim znana brzoza brodawkowata uznawana jest za symbol zarówno narodzin (kołyski), jak i śmierci (są z niej robione krzyże dla osób, które zginęły w wypadkach na drodze).
Inną ciekawostką przyrodniczą jest to, że najdroższą kawą świata, wytwarzaną z ziaren owoców kawy arabskiej, które ulegają trawieniu przez zwierzę zwane łuskunem, jest Kopi Luwak. Cena jednej filiżanki może sięgać nawet 80 zł!
Druga część warsztatów obejmowała oglądanie, wcześniej przygotowanych przez uczestników, preparatów mikroskopowych. Uczestnicy prelekcji mogli obejrzeć organizmy niewidzialne gołym okiem, takie jak pantofelki, nicienie oraz roztocza wodne. Każdy mógł w pełni się zaangażować, samodzielnie przygotowując własną próbkę, a następnie oglądając ją pod mikroskopem. Po skończonej pracy uczniowie udali się na spacer po ogrodzie, gdzie mogli przede wszystkim podziwiać przepięknie kwitnące magnolie, którymi szczyci się instytucja.
Ostatnim przystankiem była szklarnia pełna egzotycznych roślin, które naturalnie nie występują w polskim klimacie. Zaliczamy do nich pomarańcze, cytryny oraz inne drzewa cytrusowe. Uczestnicy mieli również możliwość obejrzeć ogród japoński przepełniony wieloma gatunkami paproci i urozmaicony rzeźbami kultury azjatyckiej. Po pracowitym dniu usatysfakcjonowani uczniowie, pełni nowej wiedzy, wrócili do Józefowa.

oprac. Zuzanna Grzonkowska i Maria Ognicha
TO JUŻ EGZAMINY
Egzaminy gimnazjalne odbywają się w dniach -
18 - 20 kwietnia.
Uczniowie klas I i II w tych dniach nie mają zajęć szkolnych.
Uczniowie klas III przychodzą do szkoły o godzinie 8:15, ponieważ od godziny 8:45 będą wpuszczani do poszczególnych sal.
Egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9:00.

Życzymy Wam optymizmu, połamania piór,
trafienia w wymarzone tematy, a uzyskanie dobrych wyników
niech będzie zapowiedzią dalszych sukcesów.

POWODZENIA!!!
WASI NAUCZYCIELE


W zakładce bocznej - DLA UCZNIÓW KLAS III - znajdują się bardzo ważne informacje przypominające procedury postępowania i zdawania egzaminu zewnętrznego. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

ARCHIPELAG SKARBÓW

Dnia 9 i 10 kwietnia odbyły się warsztaty profilaktyczne pt. „Archipelag Skarbów” realizowane przez Fundację Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. W warsztatach wzięli udział uczniowie drugiej klasy gimnazjum. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii. Archipelag Skarbów pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media.
Punktem wyjścia w pracy z młodzieżą jest uświadomienie uczestnikom ich najgłębszych pragnień i marzeń, w tym zwłaszcza marzenia o pięknej, trwałej miłości na całe życie, która nie tylko nigdy się nie skończy, ale z biegiem lat będzie rosła. Program jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia
i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii). Realizację programu w szkole sfinansowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Józefowie.

Debata w ramach XXIV Sesji Sejmu Dzieci i MłodzieżyCzworo uczniów klasy 3i wzięło udział w tegorocznych eliminacjach do XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegoroczne zadanie rekrutacyjne polegało na przeprowadzeniu kampanii wyborczej wybranego posła na Sejm Ustawodawczy
z 1919 roku, przy użyciu wyłącznie środków dostępnych po I wojnie światowej
np. poprzez rozwieszanie plakatów, zorganizowanie wiecu wyborczego lub debaty. Uczniowie zorganizowali w auli szkolnej debatę pomiędzy dwoma opozycyjnymi kandydatami na sejm 1919 roku: Stanisławem Staniszkisem (przedstawicielem prawicy działającym w Związku Ludowo- Narodowym z ramienia Narodowej Demokracji, agrotechnikiem i biologiem), a Ignacym Daszyńskim (przedstawicielem lewicy, socjalistą i działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej).
Debata odbyła się 4 kwietnia 2018 roku. Wśród zaproszonych gości znalazła się Pani Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie wybranych klas II i III gimnazjum. Następnie uczniowie stworzyli filmy o wybranych posłach i wysłali je na konkurs wraz z opisami partii i życiorysami posłów.Marzec

"Cudze chwalicie, swego nie znacie"

Finał XI Powiatowego Konkursu Języków Obcych "Cudze chwalicie, swego nie znacie" odbył się w naszej szkole 16 marca. W potyczkach wzięło udział 5 szkół powiatu otwockiego: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Karczewie, Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobieniach Jeziorach, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance oraz Szkoła Podstawowa im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie.
Rywalizacja odbywała się w pięciu językach: języku angielskim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim. W tym roku jury oceniało krótkie scenki teatralne na temat "Powiat otwocki oczyma młodych". Uczestnicy konkursu przygotowali piękne występy do których sami stworzyli scenariusze, dekoracje i kostiumy. Wykazali się też dużą pomysłowością, na scenie mogliśmy podziwiać jazdę na rolkach, układ taneczny i recytację fragmentu "Romea i Julii" W. Shakespeara. Pojawiła się też taksówka. Pełni podziwu dla kreatywności młodych artystów z radością mogliśmy wręczyć nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku.


WIEŻA BABEL

"Cudze chwalicie, swego nie znacie"
Uczniowie naszej szkoły po wielu tygodniach ciężkiej pracy włożonej w przygotowania, mogli wreszcie zaprezentować efekt finalny swojego wysiłku.
Grupy odegrały scenki w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i hiszpańskim. Pod czujnym okiem nauczycieli szkolili swój akcent i wymowę.
Jako, że ta propozycja nauki języka obcego bardzo spodobała się również uczniom innych szkół, to i tym razem gościliśmy aż pięć placówek z powiatu otwockiego. Konkurs odbył się w naszej szkolnej auli, która jest idealnie przystosowana do tego typu imprez. Rywalizacje rozpoczęliśmy o godzinie 10:00, od języka niemieckiego. Tematem przewodnim tegorocznych zmagań był Powiat Otwocki widziany oczyma młodzieży. Pomimo drobnych problemów z nagłośnieniem, uczestnicy perfekcyjnie wybrnęli z trudnej sytuacji, dostarczając widzom wiele pozytywnych emocji. Uczniowie rozpoczynający konkurencję nie zapomnieli o tak ważnym aspekcie, jakim jest sport. Mogliśmy ujrzeć na scenie elementy jazdy na rolkach, rowerze i podstawy rozgrzewki. Wciągnięci w wir przedstawień - urozmaicanych tańcami, śpiewem oraz profesjonalnie zmontowanymi filmami, spędziliśmy cudownie czas, a przy tym zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc w powiecie otwockim.
Dziewczynki z klasy 3 a przedstawiające swoją scenkę w języku hiszpańskim, zabrały nas do przeszłości, gdzie wraz ze swoją ,,babcią” wspominały świetalne czasy Otwocka i okolic. Jednak najwięcej emocji dostarczyło nam ostatnie przedstawienie w wykonaniu uczniów z klasy 3 b. Poznaliśmy historie dwóch młodych ludzi, którzy pomimo dzielących ich kilometrów, zakochali się w sobie. Ich miłość rozkwitła wraz z czasem spędzanym w naszym powiecie.
Na uznanie zasługują też wszystkie osoby , które przyczyniły się , zarówno od strony technicznej, jaki i organizacyjnej, do dopięcia wszystkiego na ,,ostatni guzik”.
Na szczególną uwagę zasługuje pani Aleksandra Milo (nauczycielka języka francuskiego), która co roku całym sercem angażuje się w to wydarzenie. Jako uczestniczki możemy zapewnić, że jest to świetna forma nauki języka obcego, a uczestnictwo w nim pomaga przełamać barierę związaną z porozumiewaniem się. Żałujcie, że Was z nami nie było, do zobaczenia za rok!
oprac. Zuzanna Grzonkowska i Maria Ognicha
REKOLEKCJE W DOBRYM RYTMIE


W dniach 5-7 marca w naszej szkole odbyły się rekolekcje wielkopostne. Przeprowadzone zostały przez księdza do spraw młodzieży - Michała Dziedzica. Gościliśmy również zespół muzyczny Full Power Spirit w składzie: Mirosław Kirczuk, Marek Dyra oraz Piotr Chazan, który przyjechał do nas aż z Białej Podlaskiej. Kapela powstała w 2001 roku. Od tamtego czasu swoją twórczością przemieniła już wiele ludzkich serc. W spotkaniach brała udział młodzież gimnazjalna oraz klasy pierwsze i siódme szkoły podstawowej.

Pierwsze dwa dni spędziliśmy na szkolnej auli, razem próbując odkryć receptę na szczęście. Poruszaliśmy wiele tematów, które trapią serca dzisiejszych nastolatków. Wśród nich były: pierwsza miłość, samoakceptacja i problem braku celu i wartości w życiu współczesnego człowieka. Pan Mirosław przytaczał historie z własnego życia, aby nieco przybliżyć nam te zagadnienia. Rozważania urozmaiciły młodzieży piosenki w wykonaniu zespołu, nie tylko w dobrym rytmie, ale z głębokim przesłaniem. Zobaczyliśmy, jak wiele mamy ze sobą wspólnego ,pomimo wszystkich pozornych różnic. Poznaliśmy różne rodzaje miłości, te rozważania przysporzyły nam wiele śmiechu, a niektórych doprowadziły nawet do łez. Pomimo tej radosnej atmosfery nie zabrakło również czasu na poważne przemyślenia. Dzięki zwierzeniom ks. Michała uświadomiliśmy sobie, jak trudno czasem w życiu odnaleźć Boga, nawet jeśli radość po dotarciu do celu jest nieopisana.

Ostatniego dnia rekolekcji wspólnie wybraliśmy się na mszę święta do kościoła przy ulicy 3-go Maja. Każdy w ciszy i skupieniu rozważał kłębiące się w głowie pytania. Była również możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Piękną liturgię urozmaiciły nam psalmy w wykonaniu uczennicy naszej szkoły. Nie zabrakło również chętnych do czytania rozważań z życia Chrystusa. Bardzo poruszającą homilię o swoim świadectwie wiary wygłosił ks. Kazimierz z Białorusi, który przyjechał jako rekolekcjonista do józefowskiej parafii. Mówił o trudach, jakie przechodzili kapłani żyjący w ZSRR. Z zapartym tchem słuchaliśmy jego historii.
Na koniec obejrzeliśmy krótki , ale wstrząsający film związany z podejmowaniem bardzo ważnej życiowej decyzji.

Osoby, które nie brały udziału w rekolekcjach, pod okiem nauczycieli języka angielskiego doszkalały swoje umiejętności w tej dziedzinie.

Rekolekcje były bardzo pouczające i dały nam wszystkim wiele do myślenia. Zostaliśmy ,,naładowani” pozytywna energią do działania i pozostawiono nas z ważnymi tematami do przemyślenia. Zostały nam zadane pytania dotyczącego własnego ,,ja”, na które odpowiedź nie będzie zbyt łatwa. Warto czasem zatrzymać się na chwilę i zastanowić się nad swoimi celami, wartościami, a przede wszystkim nad tym, gdzie najdzie się nasza meta.

oprac. Zuzanna Grzonkowska i Maria Ognicha
WOLONTARIAT W AKCJI...


Szkolne Koło Wolontariatu prowadzi zbiórkę książeczek dla dzieci i młodzieży. Jeśli ktoś posiada niepotrzebne, książki lub ma ochotę kupić nowe pozycje, zapraszamy do współpracy. Książki należy dostarczyć do gabinetu 117, Klubu Uczniowskiego lub świetlicy szkolnej. Książki będą sprzedawane podczas kiermaszów, z których cały dochód będzie przeznaczony dla dzieci z Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku. Zbiórka trwa od 1 do 28 marca. Zachęcamy do podpisania przyniesionych książek, dzięki czemu będziemy mogli nagrodzić uczniów pochwałą.

1 MARCA NARODOWYM DNIEM PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

1 marca wybraliśmy się piętnastoosobową grupą do Warszawy - na Pragę, aby uczestniczyć w Marszu Pamięci o Żołnierzach Niezłomnych. Trasa marszu wiodła poprzez miejsca związane z męczeństwem Polaków - ul. 11 listopada, ul. Strzelecka - to tam znajdowały się Wojenny Trybunał NKWD i miejsce przesłuchań przez UB.
W piwnicach tych budynków do dziś znajdują się ślady zostawione przez więźniów - nazwiska i daty przetrzymywania oraz fragmenty modlitw wydrapane gwoździem na cegłach piwnic. Przewodnik pokazał nam również miejsce dawnego więzienia Warszawa III tzw. Toledo, gdzie byli torturowani i ginęli żołnierze AK. Więzienie to zostało rozebrane i dziś na tym miejscu powstało osiedle mieszkaniowe. Jedynym świadkiem tamtych wydarzeń jest uschnięty pień drzewa. Drzewo to rosło na dziedzińcu więzienia - na "spacerniaku". Aby nie zgasła pamięć o ludziach zamęczonych w praskich katowniach, wzniesiono pomnik przy dawnej bramie więziennej na ul. Namysłowskiej. Podczas marszu towarzyszyła nam grupa rekonstrukcyjna Radosław ubrana w mundury z czasów drugiej konspiracji. Młodzież naszej szkoły w ciszy słuchała opowiadania przewodnika o wydarzeniach, które trudno sobie wyobrazić, a które na zawsze zapadają w pamięć...

Dnia 4 marca - w niedzielę - uczestniczyliśmy w Otwocku w Biegu Wilczym tropem na dystansie 1963 metrów. Nie jest to przypadkowa ilość metrów. Rok 1963 - to data śmierci ostatniego z Żołnierzy Wyklętych - Józefa Franczaka pseudonim "Lalek", który został wytropiony w swojej kryjówce przez oddziały Milicji Obywatelskiej.
Wszyscy biegliśmy w koszulkach ze specjalnym nadrukiem - wizerunkami Żołnierzy Wyklętych - rotmistrza Pileckiego, Hieronima Dekutowskiego "Zapory", Danuty Siedzikówny "Inki", "Zagończyka" i innych... Po biegu oglądaliśmy scenkę aresztowania funkcjonariusza MO przez oddział Leśnych przygotowaną przez grupę rekonstrukcyjną.
Chcemy pamiętać o bohaterach II konspiracji niepodległościowej!

Łukasz Ciepliński „Pług” do Żony i Syna zza krat. Słowa, które kruszą mury:
"...Andrzejku! Wymodlony, wymarzony i kochany mój synku. Piszę do Ciebie po raz pierwszy i ostatni.
W tych dniach bowiem mam być zamordowany. Chciałem być Tobie ojcem i przyjacielem. Bawić się z Tobą i służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu twego umysłu i charakteru. Niestety okrutny los zabiera mnie przedwcześnie a Ciebie zostawia sierotą. Dlatego piszę i płaczę.
Ja odchodzę – Ty zostajesz by w czyn wprowadzać idee ojca. – Andrzejku: celami Twego życia to:
a) służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem.
b) dążenie do rozwiązywania bieżących problemów – na zasadach idei Chrystusowej. W tym celu realizować jej w życiu i wprowadzać w czyn.
c) służba ojczyźnie i narodowi polskiemu..."


Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego Kresy Wschodnie II RP. Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „Żołnierzy Niezłomnych”. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy. Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku. Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach. Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polega m.in. na tym, że była ona – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.

Luty

EGZAMIN PRÓBNY


W dniach 28 II, 1 III, 2 III klasy trzecie piszą egzamin próbny wg następującego harmonogramu:
28 II
7.45 przyjście do szkoły
8.00 - 9.00 historia/wos
9.20 - 10.50 jęz. polski
od 4 lekcji zajęcia odbywają się wg planu

1 III
7.45 przyjście do szkoły
8.00 - 9.00 przedmioty przyrodnicze
9.20 - 10.50 matematyka
od 4 lekcji zajęcia odbywają się wg planu

2 III
7.45 przyjście do szkoły
8.00 - 9.00 jęz. angielski poz. podstawowy
9.15 - 10.15 jęz. angielski poz. rozszerzony
od 3 lekcji zajęcia odbywają się wg planu.

W tych dniach klasy siódme i drugie mają lekcje: 28 II, 1 III od 4 lekcji
2 III od 3 lekcji
zgodnie z planem na dany dzień.
Klasy pierwsze SP – zajęcia bez zmian


DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH


Dzień 22 lutego, uczniowie naszej szkoły świętowali w bibliotece jako Dzień Gier Planszowych. Zajęcia odbyły się w luźnej, zabawowej formule. Uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje ulubione gry oraz zagrać w nie z innymi. Miano najpopularniejszej i najlepszej gry na tym pierwszym spotkaniu zdobyła „Gra o Tron”. Gry planszowe są doskonałym sposobem spędzania czasu wolnego oraz alternatywą dla telewizji, komputera czy smartfona. „Planszówki” zapewniają dobrą zabawę, umożliwiają odreagowanie szkolnych stresów i pozwalają wczuć się w nieznane dotąd role. Nie tylko bawią, ale również rozwijają wyobraźnię, przenosząc nas w inny świat, oraz uczą logicznego myślenia, przewidywania i podejmowania decyzji. Odkrywanie tej formy spędzania czasu wolnego jest również wspaniałą okazją do integracji i znakomitej zabawy. Wydarzenie to było świetną rozrywką dla naszych uczniów. W przyszłości planujemy cykliczne spotkania z grami.

BIOLOGIA NA ŻYWO


We wtorek 20 lutego odbyła się w naszej szkole lekcja biologii na żywo - PAJĘCZAKI. Uczestniczyli w niej uczniowie klas VII. Z dużym zainteresowaniem wysłuchali ciekawej prelekcji dotyczącej: środowiska życia, budowy, pokrycia ciała oraz rozmnażania pająków i skorpionów. Mieli też okazję usłyszeć wiele ciekawostek dotyczących ich życia i zwyczajów. Wszyscy mogli obejrzeć z bliska żywe okazy tych zwierząt, a najodważniejsi i najbardziej dociekliwi mogli nawet wziąć do ręki niektóre osobniki.
Ta forma lekcji wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów. W przyszłości planujemy kontynuować tego typu zajęcia z innych działów biologii.

SPOTKANIE Z PANIĄ IRENĄ SENDLEROWĄ


W dniu 19 lutego uczniowie klasy 2g wraz z nauczycielami historii odwiedzili Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Wzięli tam udział w warsztatach poświęconych Irenie Sendlerowej - Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Uczniowie poznali losy i dokonania tej niezwykłej kobiety związanej z powiatem otwockim. W czasie dwóch godzin spędzonych wśród eksponatów umieszczonych w nowoczesnej przestrzeni budynku muzeum młodzieży dowiedziała się bardzo dużo także na temat stosunków polsko – żydowskich w ostatnim stuleciu.
W trakcie tej wizyty zrealizowała część projektu edukacyjnego pt. Jak układały się relacje polsko – żydowskie na przełomie wieków? Była to też wspaniała okazja do włączenia się w obchody roku Ireny Sendlerowej ustanowionego przez Sejm Rzeczpospolitej w 10 rocznicę jej śmierci.
Zdjęcia z wycieczki do zobaczenia na naszej stronie internetowej i FB.

"CONOCE ESPANA"


W dniu 19 lutego w XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela Cervantesa w Warszawie odbyła się Gala Finałowa XII edycji Wojewódzkiego Konkursu Języka Hiszpańskiego i Wiedzy o Hiszpanii "Conoce Espaňa".
Konkurs ten był organizowany pod Honorowym Patronatem Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce oraz we współpracy z Instytutem Cervantesa w Warszawie i Szkołą Języka Hiszpańskiego ELE USAL.
Jego celem jest przede wszystkim popularyzacja wiedzy o Hiszpanii (jej historii, współczesności, architekturze, sztuce, kulturze oraz języku). W tym roku szkolnym tematem Gali Finałowej była polityka, kultura i społeczeństwo Hiszpanii w dobie Habsburgów.
Trzyosobowa grupa reprezentująca naszą szkołę w składzie:
1.Patrycja Ignaczak kl. 3b
2.Jakub Nowak kl. 3b
3. Iga Rokita kl.3b
zajęła I miejsce w konkursie wśród uczniów pobierających naukę w szkołach województwa mazowieckiego.

Serdecznie gratulujemy!!!


TAJEMNICZY SANKT PETERSBURG


W dniu 14 lutego w naszej szkole odbyła się prelekcja pt. "Tajemniczy Sankt Petersburg”. Uczniowie klas drugich i trzecich pogłębili swoją wiedzę z dziedziny historii, architektury i atrakcji turystycznych tego zabytkowego miasta. Opowiedział o nich rosyjski reżyser Evgenij Leszczenko. Artysta grając na gitarze, wykonał kilka piosenek w języku rosyjskim. Na skrzypcach akompaniował mu jego syn Sawa.
Była to świetna okazja dla klas trzecich, by przypomniały sobie tematykę trudnych stosunków polsko – rosyjskich w XVIII wieku przed zbliżającym się egzaminem gimnazjalnym z historii. Przywołane postacie cara Piotra I Wielkiego, carycy Katarzyny II Wielkiej i ostatniego króla Rzeczpospolitej Stanisława Augusta Poniatowskiego poparte świetną prezentacją multimedialną trafiły do głów młodych słuchaczy , którzy brawami podziękowali za możliwość uczestniczenia w spotkaniu. Zdjęcia z tego wydarzenia do zobaczenia w galerii zdjęć i na naszym profilu na FB.
PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


Od 13 do 16 lutego odbywać się będzie "Święto Książki" w klasach pierwszych. Na początek uczniowie klasy 1a zostali uroczyście przyjęci
w poczet czytelników Biblioteki Szkolnej.
W następnych dniach będą również uczestniczyć
w takiej uroczystości uczniowie kl. 1b i kl. 1c. Podczas pierwszej części uroczystości dzieci wysłuchały z zainteresowaniem pięknych wierszy Jana Brzechwy oraz Juliana Tuwima w wykonaniu nauczycielek biblioteki. Nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki. Potem wszyscy zostali pasowani na czytelników. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało zakładkę do książki i infografikę "czytam ciekawą książkę".
Mamy nadzieję, że od tej pory każdy pierwszak będzie często odwiedzał bibliotekę
i rozbudzi w sobie potrzebę czytania oraz poznawania nowych bohaterów książkowych, że stanie się molem książkowym.
StyczeńPRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO


Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego w naszej szkole prowadzą nauczyciele: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, geografii, chemii, biologii, historii. Uczestniczyć w nich mogą wszyscy zainteresowani uczniowie klas trzecich, którzy chcą uzupełnić braki lub rozwinąć posiadaną wiedzę.
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć w zakładce KOŁA ZAINTERESOWAŃ.
Nareszcie! Uroczyście ogłaszamy, że właśnie rozpoczynają się ferie zimowe. Przed nami dwa tygodnie leniuchowania i zabawy. Postarajcie się tylko nie siedzieć wyłącznie przed telefonem, komputerem czy telewizorem. Narty, sanki, łyżwy też są dla ludzi, zwłaszcza młodych!
Bawcie się znakomicie i pamiętajcie o bezpieczeństwie!

Udanych, fantastycznych ferii!!!


Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało poradnik pt. „Co należy wiedzieć przed feriami”.
Informacje ułatwią rodzicom odpowiednie przygotowanie swoich dzieci do wypoczynku zimowego oraz umożliwią zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku


KONIEC PIERWSZEGO SEMESTRU


Dopiero co były ferie świąteczne, a już kończy się pierwszy semestr. Już za kilka dni rozpocznie się zimowy odpoczynk czyli ferie szkolne.
Gratulujemy wyników w nauce najlepszym klasom w szkole:
1. klasa 3c – 4,51
2. klasa 2c – 4,48
3. klasa 7j – 4,19

Pozostałym życzymy, aby nowy semestr przyniósł jeszcze lepsze oceny, bo czasem wystarczy tylko troszkę się postarać albo uwierzyć w siebie!

Statystyka I semestru roku szkolnego 2017/2018


POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY
„KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z SĄSIEDZTWA REZERWATU ŚWIDER”
Organizowany w ramach XIX Warsztatów Ekologicznych „Spotkania nad Świdrem”:
• Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych.
• Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody i jej dokumentowania.
• Konkurs dotyczy tematyki przyrodniczej związanej z Rezerwatem Świder.
• Uczniowie wykonują indywidualne prace, wcześniej nie publikowane, w następujących kategoriach:
- plakat w formacie A1- wykonanie własnoręczne, dowolna technika płaska
- album – forma książkowa min. 20 stron
- zdjęcie w formacie A3 - zdjęcia autorskie, bez retuszu komputerowego
- film –czas ok 3 min., otwierany za pomocą programu Windows Media Player.
• Jeden uczestnik może zgłosić na konkurs więcej niż jedną pracę i wziąć udział w różnych kategoriach.
• We wszystkich kategoriach oceniane są: zgodność z tematyką, poziom merytoryczny, wyobraźnia twórcza, oryginalność, estetyka.
• Termin składania prac upływa 7 maja 2018r.

Dyskusyjny Klub Książki
ZAPRASZA NA KOLEJNE SPOTKANIE!


W naszej szkole działa nadal Dyskusyjny Klub Książki. Koło założyła pani Agnieszka Pieczonka, aktualnie moderatorem Klubu jest psycholog szkolny - Anna Strawa. Klub współpracuje z Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy. Celem nadrzędnym Klubu jest kreowanie mody na czytanie, propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, poszerzanie zainteresowań młodzieży. Koło składa się z 9 stałych członków, są to uczniowie z II i III klasy gimnazjum.
Klubowicze spotykają się raz w miesiącu, żeby dyskutować o wcześniej wybranej i przeczytanej pozycji literackiej. Każdorazowo tematem spotkania jest inna książka. Jej omawianiu towarzyszy otwarta i serdeczna atmosfera, a nierzadko gorąca herbatka i coś słodkiego. By dołączyć do Klubu nie trzeba się zapisywać, nie trzeba prowadzić poważnych dyskusji, ani znać się na literaturze. Wystarczy lubić czytać i rozmawiać o lekturze. Są to pozycje, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem młodzieży. Mamy też możliwość pozyskiwania najnowszych publikacji od koordynatora wojewódzkiego.

W kolejnych miesiącach będziemy omawiać następujące książki:
• Styczeń - „Wszystko to co wyjątkowe” - Matthew Quick (09.01.2018 r.)
• Luty - „Coś o tobie i coś o mnie” - Julie Buxbaum
• Marzec - „Black ice” - Fitzpatrick Becca

Zapraszamy wszystkich miłośników książek do udziału w spotkaniach!


Grudzień

Najserdeczniejsze życzenia
spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia
oraz sił i energii w realizacji wyjątkowych celów
i pomysłów,
które pozostaną w pamięci na zawsze
w Nowym Roku 2018

życzy
Dyrekcja i Grono PedagogiczneNIEZWYKŁE PRZEDSTAWIENIE DLA PIERWSZOKLASISTÓW

21 grudnia, uczniowie klasy 7j wraz z panią Agatą Wacikowską, odwiedzili swoich młodszych kolegów z klasy 1c. Grupa siódmoklasistów przygotowała inscenizację
w języku angielskim, na którą złożyły się dwie scenki. Pierwsza to legenda irlandzka tłumacząca pochodzenie lamp z dyni świecących w Halloween, druga - opowieść o dekoracji choinkowej zwanej anielskim włosiem.
Występ spodobał się pierwszakom i przyniósł satysfakcję naszym debiutującym aktorom. Kto wie, może przy okazji następnych świąt siódmoklasiści powrócą
z kolejną taką niespodzianką?
„PIERWSZAKI NA GWIAZDOBRANIU…”

10 grudnia odbyło się w naszej szkole kolejne już „Gwiazdobranie i dawanie” impreza charytatywna na rzecz niepełnosprawnych dzieci z Józefowa.
Nasi uczniowie oczywiście wzięli udział w wielu przedsięwzięciach związanych z tą akcją. Między innymi dzieci z klas pierwszych zaśpiewały na scenie dwie świąteczne piosenki „Świeć gwiazdeczko, świeć” oraz „Ding, dong- spadł już śnieg”.
Występ został przygotowany przez wychowawcę świetlicy pana Krzysztofa Lejzę oraz wychowawczynie pierwszaków. Słowa uznania należą się rodzicom naszych najmłodszych uczniów za pomoc w przygotowaniach, a szczególnie za wspaniałe stroje estradowe.

GALERIA


A ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ...SZUKAJMY GWIAZDY...


SPOTKANIE Z POEZJĄ MIRONA BIAŁOSZEWSKIEGO
I PANEM FRANCISZKIEM PIECZKĄ


8 grudnia już po raz dziewiętnasty spotkali się miłośnicy żywego słowa
ze szkół w powiecie otwockim. Jak co roku odbył się finał Powiatowego Konkursu Recytatorskiego. Tym razem, kierując się hasłem „Muzo, Natchniuzo, tak ci końcówkuję...”, młodzież recytowała poezję i fragmenty prozy Mirona Białoszewskiego. Piętnastu zwycięzców eliminacji szkolnych dało wspaniały popis umiejętności interpretacji tekstów lirycznych.

Ci uczniowie, którym bliższe są formy plastyczne, mogli przedstawić własną interpretację strof wiersza „Karuzela z madonnami” w formie metaforycznych obrazów w Powiatowym Konkursie Plastycznym.

Od 16 lat oba konkursy uzupełniają się, dając młodzieży możliwość wyrażania swoich emocji estetycznych w różnych formach sztuki. Obu patronuje Starostwo Powiatowe w Otwocku i Mazowiecki Kurator Oświaty. Gościem specjalnym spotkania był Franciszek Pieczka, wybitny aktor filmowy i teatralny, którego nie trzeba bliżej przedstawiać. Z właściwą sobie swobodą i poczuciem humoru przedstawiał zabawne historyjki ze swojego życia i cierpliwie odpowiadał na pytania młodzieży.

Wyniki konkursów:
XIX Powiatowy Konkurs Recytatorski:

I miejsce: Mateusz Kabala - Szkoła Podstawowa nr 7 w Otwocku
II miejsce: Zuzanna Garbolińska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Józefowie
III miejsce: Leon Siennicki - Szkoła Podstawowa nr 3 w Otwocku
Mateusz Mróz - Szkoła Podstawowa nr 2 w Otwocku

Wyróżnienia:
Karolina Lech - Szkoła Podstawowa w Celestynowie
Wioleta Sobecka - Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie
Alicja Stępień - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 w Otwocku

XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny:

Grand Prix - Dominika Łęczycka – Szkoła Podstawowa nr 3 w Józefowie

I miejsce ex aequo:
Adriana Pilarska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Józefowie
Marta Raszka - Szkoła Podstawowa nr 4 w Otwocku
Amelia Koreywo – Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie

II miejsce ex aequo:
Patryk Krystkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 4 w Otwocku
Julia Lasecka - Szkoła Podstawowa nr 1 w Karczewie
Aneta Szewczak - Szkoła Podstawowa w Wiązownie

III miejsce - ex aequo:
Amelia Gocłowska - Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
Daria Jóźwik - Szkoła Podstawowa w Zakręcie

Angelika Żelazowska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Józefowie

1. Wyróżnienie – Zuzanna Jagielska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Józefowie
2. Wyróżnienie – Zuzanna Janiak - Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
3. Wyróżnienie – Marta Burkowska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Karczewie
4. Wyróżnienie – Emilia Kierenko - Szkoła Podstawowa nr 4 w Otwocku
5. Wyróżnienie – Olga Chaberek - Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie
6. Wyróżnienie – Natalia Pogorzelska - Szkoła Podstawowa w Zakręcie

Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Otwocku, Przewodniczący Rady Miasta w Józefowie, pan Cezary Łukaszewski i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Józefowie.
Serdecznie dziękujemy!


ERASMUS+Od początku roku szkolnego nasza szkoła przystąpiła do projektu Erasmus+, zdobywając fundusze na szkolenia dla nauczycieli.
W ramach projektu "Młodzi w Europie" nauczyciele z naszej szkoły wyjadą na kursy zagraniczne, aby doskonalić znajomość języków obcych i techniki metodyczne w nauczaniu języków obcych. W projekcie bierze udział 11 nauczycieli. Są to przede wszystkim nauczyciele języków obcych, ale także nauczyciele wychowania fizycznego czy biologii. Wyjazdy te są ważne przede wszystkim ze względu na fakt, że dzięki podniesieniu kwalifikacji językowych nauczyciele będą mogli zwiększać kompetencje w zakresie pracy z uczniem zdolnym, z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych czy z uczniem uzdolnionym sportowo czy językowo.
Celem projektu jest doskonalenie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli
z języka angielskiego i języka hiszpańskiego. Chcemy także wprowadzić w naszej szkole innowacyjne metody nauczania typu CLIL. Wyjazdy nauczycieli są zaplanowane na ten i przyszły rok. Cały projekt zakończy się w lutym 2018 roku.
W naszej placówce prowadzona jest od tego roku klasa dwujęzyczna. Jako szkoła dążymy do tego, żeby więcej przedmiotów było prowadzonych w dwóch językach. Chcemy, aby nasi uczniowie byli pełnoprawnymi obywatelami Europy. Dzięki nauce prowadzonej także w języku angielskim nie będą mieli problemów z komunikacją, nauką poza granicami Polski czy pracą zagranicą.I Próbny test gimnazjalny


W dniach 29 -30 listopada i 1 grudnia uczniowie klas trzecich po raz pierwszy pisali próbny egzamin gimnazjalny.
Jest to sprawdzenie ile już umieją nasi uczniowie. Czy są przygotowani do egzaminu?
Nastroje dopisywały :-) Czekamy na wyniki !!!
Listopad
SUKCES NASZEJ UCZENNICY W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE EKOLOGICZNYM

29 listopada w Centrum Nauki Kopernik odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników
i wręczenia nagród w ramach XV edycji wojewódzkiego konkursu ekologicznego „Wisła inspiruje”.
Zuzanna Malinowska, uczennica klasy 3i zajęła I miejsce w kategorii wiersz.

W konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego rywalizowało 600 uczniów ze 107 szkół województwa mazowieckiego. Komisja szkolna mogła wytypować do etapu regionalnego tylko jedną pracę.
Etap wojewódzki został przeprowadzony przez komisję III etapu z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa.
Rok 2017 został ogłoszony „Rokiem Rzeki Wisły” dlatego celem konkursu była
m. in. popularyzacja walorów rzeki Wisły, jej wartości przyrodniczych, estetycznych, turystycznych i krajobrazowych oraz ocena zagrożeń jej bioróżnorodności. Nagrody w konkursie finansowane były ze środków WFOŚiGW w Warszawie.
Dzień PLUSZOWEGO MISIAMały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy
w kubraczku... Każdy posiada, bądź posiadał własnego ulubionego misia pluszowego.
Jest to jedna z najpopularniejszych zabawek w Europie już od XIX wieku! Miś pluszowy nieodłącznie kojarzony jest z beztroskim czasem dzieciństwa. Wiele razy, pewnie, dla Was był kumplem do zabawy, kompanem podróży, przyjacielem,
a jeśli mowa o przyjaciołach to z całą pewnością jest nim również książka.
Tak więc pluszowy miś – w dniu swojego święta, w naszej bibliotece zachęca Was drodzy czytelnicy do sięgnięcia po „sprawdzonego przyjaciela”, zwłaszcza że ostatnio, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do naszej biblioteki trafiło wiele ciekawych pozycji – również tych przeznaczonych dla najmłodszych czytelników.
My w Hiszpanii...

W dniach 20-24 listopada grupa 16 uczniów z klas 2b, 2c i 2e wraz z opiekunami (Janem Sitko, Jakubem Mielniczukiem) przebywała w Hiszpanii.
Była to rewizyta w ramach wymiany polsko-hiszpańskiej ze szkołą C.E Jaume Balmes (Hospitalet de Llobregat). Po wylądowaniu na lotnisku El Prat w Barcelonie zostaliśmy gorąco przywitani przez grupę hiszpańską, która miała ze sobą transparenty oraz flagę Polski. Z lotniska udaliśmy się autokarem do szkoły, gdzie czekali na nas pani dyrektor C.E Jaume Balmes oraz pozostali pracownicy szkoły.
Po spotkaniu z dyrekcją, obejrzeniu krótkiej prezentacji na temat hiszpańskiej placówki zwiedzaliśmy sale lekcyjne, a także wspólnie nagraliśmy w studio piosenkę pt. „ Amigos para siempre ”.
We wtorek rano pojechaliśmy metrem do Barcelony. Spacerowaliśmy po dzielnicy gotyckiej, las Ramblas, Placu Katalońskim. Mieliśmy również okazję podziwiać Katedrę św. Krzyża i św. Eulalii (patronka Barcelony) w Barcelonie, Bazylikę Santa María del Mar. Byliśmy także w porcie i odbyliśmy spacer po promenadzie. Następny dzień był poświęcony aktywności fizycznej, udaliśmy się do hali sportowej w Hospitalet aby uczestniczyć w zajęciach ze spinningu (trening na rowerach stacjonarnych), baseballu i rugby.
W ostatnim dniu hiszpańskiej przygody zwiedzaliśmy Sagrada Familia oraz Park Güell-wielki projekt Gaudiego. Wieczorem w szkole odbyła się kolacja pożegnalna. Wszyscy uczestniczy wymiany otrzymali drobny upominek w postaci pamiątkowej płyty z prezentacją zdjęć i nagraną wspólnie piosenką. Podczas pięciodniowego pobytu w Katalonii grupa polska miała okazję poznać kulturę, historię oraz zwyczaje tego regionu Hiszpanii. Uczniowie również próbowali tradycyjnych potraw, tak jakich paella, tortilla de patatas, crema catalana, pa amb tomaquet, butifarrra (kiełbasa w odmianie czarnej i białej), fuet czy salchichón. Wszyscy wyjechali z Hiszpanii bardzo zadowoleni i z chęcią ponownego uczestniczenia w wymianie.
PaździernikDzień szalonych fryzur

Po raz pierwszy w naszej szkole Samorząd Uczniowski ogłosił dzień 6 października Dniem Szalonej Fryzury, który wzbudził duże zainteresowanie nie tylko dziewczynek, ale także chłopców. Każdy uczeń, który w tym dniu przyszedł do szkoły w jakimś nietypowym uczesaniu, był pod szczególną ochroną!
Jak widać (www.facebook.com/sp3jozefow/)niektórzy odważyli się i pojawili w przybytku wiedzy z czymś dziwacznym i wymyślnym na głowie. Było bajkowo, filmowo, oraz bardzo kolorowo. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy jeszcze bardziej wymyślne uczesania.
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
organizowany przez Bank Ochrony Środowisk.Nasi uczniowie, pod kierunkiem p. Lidii Sitek,
brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym przez Bank Ochrony Środowisk.
Zadaniem uczestników było zaprojektowanie znaczka pocztowego spójnego z hasłem tegorocznej edycji, które brzmiało „Czas na zdrowie”.
W 2017 roku do konkursu zgłosiło się aż 1100 placówek, szkół i domów kultury. Konkursem zostało objętych ponad 20 tysięcy uczniów. Powstało 1455 prac konkursowych, spośród których 3 zostały wydane jako pełnowartościowe znaczki pocztowe, każdy w nakładzie 100 tysięcy sztuk.

Nasza uczennica klasy 2e Waleria Stępień- Dąbrowska otrzymała wyróżnienie II stopnia i jej projekt również znalazł się na znaczku.WrzesieńWYMIANA MŁODZIEŻY L'HOSPITALET - JÓZEFÓW


NAUCZYCIELE - OPIEKUNOWIE:
Jan Sitko, Monika Bogowicz, Jakub Mielniczuk, Joanna Kierska

UCZNIOWIE BIORĄCY UDZIAŁ W WYMIANIE:
Izabela Odolak, Ewa Grochola, Gabriela Fedorko, Katarzyna Ołdak, Alicja Grzegrzółka, Karolina Piech, Magdalena Urbanek, Nina Szewczyk , Natalia Chodorowska, Julia Szablewska, Łukasz Stankiewicz, Maciej Mikulski, Szymon Ratajczak, Aleksander Marciszewski, Szymon Leszczyński, Jan Puchowski

W dniach 25.09-29.09.2017 w ramach wymiany międzynarodowej w Józefowie gościła grupa młodzieży z Hiszpanii. 16 uczniów i 2 nauczycieli z miejscowości L'Hospitalet de Llobregat nieopodal Barcelony poznawało walory Naszego regionu
i kulturę kraju pod okiem 16 uczniów klas drugich oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz nauczycieli-opiekunów wymiany.
Dzięki zaangażowaniu wszystkich osób biorących udział wymianie oraz życzliwości Urzędu Miasta Józefowa w czasie swojego pobytu goście z Hiszpanii zwiedzali Łazienki, Stare Miasto, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Centrum Nauki Kopernik. Hiszpanie wraz z polskimi kolegami brali również udział w lekcjach i zajęciach na basenie, a także w ognisku zorganizowanym w pobliskim Hopsasa.
W wieczór poprzedzający wylot grupy, w murach szkoły, odbyła się uroczysta kolacja przygotowana przez rodziców uczestników wymiany, na której obecny był Przewodniczący Rady Miasta pan Cezary Łukaszewski, Dyrektor SP3 pani Lidia Krupa, uczniowie i nauczyciele biorący udział w wymianie oraz rodzice. Uczniowie naszej szkoły przygotowali prezentację zawierającą zdjęcia z wymiany oraz wręczyli gościom z Hiszpanii upominki. Ostatniego dnia pobytu w Pijalni Czekolady E. Wedel uczestnicy zdobili torciki wedlowskie, które będą stanowiły dla nich wspaniałą pamiątkę. Pełni pozytywnych emocji i wspaniałych wspomnień uczniowie SP3 z niecierpliwością oczekują rewizyty, które będzie miała miejsce w listopadzie.

PRELEKCJE O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO

W dniach od 27, 28 i 29 września wszystkie klasy naszej szkoły uczestniczyły w prelekcjach na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wiosną i jesienią wielu uczniów dojeżdża do szkoły na rowerach, więc żeby poruszali się zgodnie z przepisami i dbali o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników dróg, policjanci przypomnieli podstawowe zasady ruchu drogowego, przedstawili filmy instruktażowe i odpowiadali na pytania uczniów. Zajęcia były ciekawe i mamy nadzieję, że słuchacze wszystkie przestrogi wezmą sobie do serca.

CZY „PROMIENIOFOBIA” JEST UZASADNIONA?27 września uczniowie klas III b i III g podczas pokazów
i wykładów w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku- Świerku przekonali się, że „mędrca szkiełkiem
i okiem” można zobaczyć, iż ryzyko, które niesie promieniotwórczość, jest z reguły znacznie mniejsze niż głosi obiegowa opinia. Pracownicy naukowi: mgr Ewa Droste,
prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński, mgr Artur Skwarek poprowadzili niezwykle ciekawe wykłady zobrazowane licznymi pokazami na temat promieniotwórczości naturalnej
i sztucznej oraz promieniowania elektromagnetycznego (w tym X α, β, γ) oraz ich zastosowania w różnych dziedzinach życia człowieka. Młodzież przekonała się, że wszyscy spotykamy się na co dzień z promieniowaniem jonizującym i zjawiskami promieniotwórczości. Dzięki promieniowaniu możemy ogrzewać się promieniami Słońca, cieszyć się słuchaniem radia, zrobić zdjęcie Rtg złamanej kości, zobaczyć obraz termiczny ciała lub budynku na fotografiach w podczerwieni, używać smarfona i szybko podgrzać ulubione danie w mikrofalówce. Pan mgr inż. Łukasz Adamowski przybliżył uczestnikom budowę, zasady działania i zastosowanie reaktora jądrowego. Duże emocje wzbudziło zwiedzanie wnętrza jedynego w Polsce działającego reaktora „Maria” (szczególnie przejście przez bramkę dozymetryczną). Uczniowie przekonali się, że nie zostali napromieniowani, a ilość zabezpieczeń, procedur i barier bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych stanowi argument przeciw „promieniofobii”. Jedna z naszych grup doświadczyła skutków rygorystycznych procedur ochrony radiologicznej, gdy podczas opuszczania terenu NCBJ i kontroli dozymetrycznej miernik promieniowania zaalarmował jego podwyższenie. Fałszywy alarm kosztował uczestników dużo emocji. Reasumując: mity na temat szkodliwości promieniowania zostały obalone. Eksperci przekonali uczniów, że promieniotwórczość ma złą opinię bezzasadnie. Nauczyciele mają pewność co do jednego- wiedza zdobyta w NCBJ nikomu nie zaszkodzi.

SRZĄTANIE ŚWIATA


Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata” odbywała się pod hasłem "NIE MA ŚMIECI - SĄ SUROWCE!”.
W naszej szkole jak 15 września wszystkie klasy przystąpiły do oczyszczania okolicznych lasów. Na 6, 7 i 8 godzinie lekcyjnej wyruszyliśmy zaopatrzeni w rękawiczki, worki i mapki do wcześniej wyznaczonych miejsc.
Wszyscy z entuzjazmem zabrali się do sprzątania.
W krótkim czasie wypełniono odpowiednio segregowanymi śmieciami worki na szkło, plastik i odpady mieszane. Lasy w Józefowie znów są czyściejsze. Jednak najważniejsze jest, żeby pamiętać o codziennej dbałości o czystość naszego środowiska, a przede wszystkim samemu nie śmiecić.WITAJCIE W SZKOLE!4 września, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Było to niezwykłe przeżycie zwłaszcza dla tegorocznych pierwszoklasistów oraz siedmioklasistów. Uroczystość poprowadził pan Adrian Trzaska, pan Michał Oleksy oraz pan Paweł Chułerański.
Uczniów powitała pani Dyrektor, Lidia Krupa. Trochę zestresowani i przejęci uczniowie klas pierwszych oraz siódmych z zainteresowaniem przyglądali się swoim wychowawcom i sobie nawzajem. Co myśleli?

„Początek roku. Nowa szkoła, nowi nauczyciele, nowa klasa. Wszystko nowe. Chciałam poznać moją klasę i wychowawczynię, ale trochę się bałam.”
Pierwszaki głowa do góry! Będzie dobrze!
Wszystkim naszym uczniom życzymy wielu sukcesów!