PROJEKT e-Twinning
Jesteśmy w finale ogólnopolskiego Konkursu o „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji”
w województwie mazowieckim.


Aktualności w roku szkolnym 2019/2020

NOWY ROK SZKOLNY CZAS ZACZĄĆ!2 września rozpoczął się w naszej szkole nowy rok szkolny. Na pewno będzie niezwykły. Nie ma już oddziałów gimnazjalnych, a po raz pierwszy pojawiły się u nas klasy piąte (5a z innowacją rozwijającą kreatywność oraz 5s z innowacją sportową), klasa szósta oraz oddziały przedszkolne, czyli „zerówki”. Wszyscy nowi uczniowie byli dziś przejęci i podekscytowani. Trzeba poznać nowych kolegów i koleżanki, nowych nauczycieli, nowy budynek. Jednak na pewna za kilka dni poczują się tu jak u siebie. Pani Dyrektor serdecznie powitała wszystkich przybyłych na uroczystość, zapewniając, że będą tu mogli rozwijać swoje zainteresowania, a aktywne uczestnictwo w zajęciach pozwoli na dłuższych odpoczynek w domu. Przedstawiono nowych wychowawców poszczególnych klas, na których wsparcie, pomoc i zrozumienie uczniowie zawsze będą mogli liczyć. Życzenia owocnej nauki aż do następnych wakacji złożyła zebranym Pani Dorota Kembrowska kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Józefowa. O sposobie organizacji działania gabinetu stomatologicznego w budynku szkoły poinformowała Pani Maria Kurcz dyrektor Przychodni Miejskiej w Józefowie. A potem jeszcze krótkie spotkania z wychowawcami i można było wrócić do domu, żeby przygotować się do jutrzejszych lekcji. Wszystkim naszym uczniom życzymy wielu sukcesów w nowym roku szkolnym!

XX Powiatowe Warsztaty Ekologiczne „Spotkania nad Świdrem”Dnia 31 maja 2019 r. odbyły się XX Powiatowe Warsztaty Ekologiczne „Spotkania nad Świdrem” organizowane przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
dla uczniów klas 7, 8 i gimnazjalnych szkół powiatu otwockiego. W warsztatach wzięło udział 195 uczniów wraz z 25 nauczycielami z 9 szkół:
1. Publiczna SP w Celestynowie,
2. SP w Kołbieli
3. SP nr 2 w Otwocku
4. SP nr 3 w Otwocku,
5. SP nr 4 w Otwocku,
6. SP nr 7 w Otwocku
7. Społeczna SP nr 96 im. Świętej Rodziny w Otwocku,
8. SP i Gimnazjum im. Świętego Tomasza z Akwinu w Józefowie,
9. SP nr 3 w Józefowie.
Idea „Spotkań nad Świdrem” powstała w Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie . Pomysłodawcą była nauczycielka biologii p. Irena Nicińska. O ostatecznym kształcie warsztatów zadecydował cały zespół przyrodniczy w składzie: Irena Nicińska, Małgorzata Bursa, Barbara Czarnocka, Agnieszka Jasińska i Irena Kliś. I „Spotkania nad Świdrem” odbyły się 21 V 1999 r.,
a do współpracy zostały zaproszone: Szkoła Podstawowa nr 1 w Józefowie, Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 6 w Otwocku. Konkurs na logo „Spotkań nad Świdrem” wygrała Ewa Giza – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Józefowie. Logo to do dzisiaj jest emblematem naszych spotkań. Od 2001 r organizatorem imprezy było Gimnazjum nr 1 w Józefowie, dzisiejsza SP nr3. Wszystkie „Spotkania” poprzedzane były konkursami o tematyce dotyczącej rezerwatu „Świder”. Celem warsztatów jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów szkół leżących w okolicy Rezerwatu Świder, integracja młodzieży powiatu otwockiego, interdyscyplinarne i aktywne poznawanie walorów przyrodniczych regionu oraz poznawanie sposobów oceny stanu wody, gleby, powietrza oraz bioróżnorodności badanego ekosystemu.
31 maja badania Rezerwatu Świder prowadzone były w 12 grupach roboczych. Pracę dla grup przygotowali i prowadzili nauczyciele z naszej szkoły oraz pracownicy Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwa Celestynów i Hydrosfery Józefów.
1. Grupa botaniczna: Urszula Morawska,
2. Grupa chemiczna: Iwonna Kokowicz,
3. Grupa geofizyczna: Beata Olszewska-Rybka,
4. Grupa dendrologiczna: Krzysztof Skulimowski i pan Jan Seremet – były pracownik Nadleśnictwa Celestynów,
5. Grupa leśna: Róża Brytan pracownik Nadleśnictwa Celestynów,
6. Grupa hydrozoologiczna: Joanna Zakrzewska,
7. Odkrywka glebowa : Krzysztof Lejza,
8. Pokrycie terenu GLOBE : Agata Wacikowska,
9. Grupa fitosocjologiczna:Wojciech Cieślak pracownik Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
10. Zwiad terenowy: Daria Gładysz,
11. Grupa malarska: Lidia Sitek,
12. Grupa biorąca udział w lekcji na temat oczyszczania wody w Hydrosferze Józefów pod opieką Katarzyny Szyszki.
Koordynatorem warsztatów była Agnieszka Jasińska. W prowadzeniu grup wspierali nas nauczyciele szkół biorących udział w warsztatach. Tegoroczne XX Powiatowe Warsztaty Ekologiczne „Spotkania nad Świdrem” poprowadzili Klara Szubińska z klasy IIID i Michał Jesiotr
z klasy IIIC. Podczas podsumowania warsztatów uczniowie z poszczególnych grup prezentowali wyniki przeprowadzanych badań. Warsztaty poprzedził powiatowy konkurs ekologiczny „Uroki Rezerwatu Świder” w kategoriach album, fotografia, plakat i film rozstrzygnięty 8 maja 2018 roku. W skład komisji konkursowej weszli nauczyciele ze wszystkich szkół biorących udział
w warsztatach. We wszystkich kategoriach oceniane były: zgodność z tematyką, poziom merytoryczny, wyobraźnia twórcza, oryginalność i estetyka.
Zwycięzcy konkursu:
Kategoria plakat:
I m. – Adrian Barejka- SP Kołbiel
Stanisław Tymiński- SP Józefów
Miłosz Rudnicki- SSP96 im św. Rodziny w Otwocku
II m. – Maria Grzebalska- SSP96 im św. Rodziny w Otwocku
Stanisław Szpakowski- SSP96 im św. Rodziny w Otwocku
Maja Widłak- SP Józefów
III m. –Joanna Ketner - SP Józefów
Aleksandra Orłowska - SP Józefów
Maciej Radomski - SSP96 im św. Rodziny w Otwocku
Franciszek Szczypiński - SSP96 im św. Rodziny w Otwocku
Kategoria album:
I m. –Agata Balcer- SP Józefów
Weronika Bielicka- SSP96 im św. Rodziny w Otwocku
Anna Nejman- SP Kołbiel
II m. – Joanna Ketner- SP Józefów
Barbara Mincewicz- SP Józefów
Julia Wróblewska- SP Józefów
Maria Grzebalska SSP96 im św. Rodziny w Otwocku
III m. – Julia Kościanek- SP Celestynów
Radosław Głosek- SP3 Otwock
Artur Balcerzak-SP Józefów
Kategoria zdjęcie:
I m. – Marta Jakubowska- SSP96 im św. Rodziny w Otwocku
Magdalena Berent- SP Józefów
Rozalia Kwiecień- SP Józefów
II m. – Anna Chodubska - SSP96 im św. Rodziny w Otwocku
Olga Bartold- SP4 Otwock
Szymon Trzaskowski- SP4 Otwock
III m. –Hanna Hejza- SSP96 im św. Rodziny w Otwocku
Klaudia Czmoch- SP2 Otwock
Klara Szubińska- SP Józefów
Kategoria film:
I m. Emilia Jankowska - SP Józefów
Filip Eyman - SP Józefów
Mateusz Kowalski - SSP96 im św. Rodziny w Otwocku
II m. Julia Kościanek – SP Celestynów
Joanna Ketner - SP Józefów
Maria Rzeźnicka- SP Józefów
III m. – Lena Kowalewska - SSP96 im św. Rodziny w Otwocku
Michał Piętka - SSP96 im św. Rodziny w Otwocku
Izabela Odolak - SP Józefów.
Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku. Z okazji jubileuszowej XX edycji warsztatów uhonorowaliśmy osoby i instytucje, które szczególnie mocno nas wspierają w organizowaniu imprezy. Przygotowaliśmy pamiątkowe obrazy, malowane przez uczniów z grupy malarskiej w czasie kolejnych edycji spotkań. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
1. Irena Nicińska,
2. Jan Seremet
3. Lucyna Sibilska
4. Grzegorz Kopański
5. Małgorzata Fiedukowicz
6. Magdalena Żurawska
7. Starostwo Powiatowe w Otwocku
8. Urząd Miasta Józefowa
9. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
10. Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku
11. Obserwatorium Geofizyczne PAN w Otwocku
12. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych
13. Nadleśnictwo Celestynów,
14. Leśnictwo Otwock,
15. Hydrosfera Józefów
16. Szkoła Podstawowa w Kołbieli
17. Publiczna SP w Celestynowie
18. SP nr 2 w Otwocku
19. SP nr 3 w Otwocku
20. SP nr 4 w Otwocku
21. SP nr 7 w Otwocku
22. Społeczna SP nr 96 im. Świętej Rodziny w Otwocku
23. SP i Gimnazjum im. Świętego Tomasza z Akwinu w Józefowie
24. Dyrektor SP nr 3 w Józefowie Lidia Krupa
Nasze warsztaty objęte są honorowym patronatem przez:
-Starostę Otwockiego,
-Urząd Miasta Józefowa,
-Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem,
-Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku,
-Obserwatorium Geofizyczne PAN w Otwocku
-Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych,
-Nadleśnictwo Celestynów,
-Hydrosferę Józefów,
Posiadamy również rekomendację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Od lat współpracujemy z instytucjami zajmującymi się zawodowo ochroną środowiska przyrodniczego. 31 maja gościliśmy:
- z Nadleśnictwa Celestynów – panią Różę Brytan oraz pana Jana Seremeta – naszego stałego współpracownika,
- z Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku –pana Wojciech Cieślaka,
-z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem – panią dr Annę Batorczak.
Bardzo dziękujemy za przybycie na warsztaty także pozostałym gościom:
- Panu Krzysztofowi Kłóskowi – Staroście Powiatu Otwockiego,
- Pani Magdalenie Żurawskiej – Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Otwockiego,
- Pani Małgorzacie Fiedukowicz – kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Józefowa,
- Pani Magdalenie Cymerman – pracownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Józefowa,
- Pani Krystynie Olesińskiej – rzecznikowi Urzędu Miasta Józefowa,
- Pani Irenie Nicińskiej – pomysłodawczyni warsztatów,
- Pani Lucynie Sibilskiej – byłemu dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Józefowie,
- Pani Irenie Kliś i pani Barbarze Czarnockiej – nauczycielkom, które współtworzyły „Spotkania nad Świdrem”,
- Pani Lidii Krupie - dyrektorowi SP nr 3 Józefów
- Panu Wojciechowi Siergiejukowi – dziennikarzowi „Linii Otwockiej” i „Józefowa nad Świdrem”.
Szczególnie dziękujemy Sponsorom XIX Powiatowych Ekologicznych Warsztatów „Spotkania nad Świdrem”:
• Starostwu Powiatu Otwockiego - za ufundowanie nagród książkowych dla laureatów konkursu,
• Urzędowi Miasta Józefowa za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów, sfinansowanie oprawy obrazów i torby ekologiczne,
• Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem – za ufundowanie nagród książkowych,
• Mazowieckiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych w Otwocku za ufundowanie nagród książkowych,
• Nadleśnictwu Celestynów za ufundowanie nagród książkowych,
• Hydrosferze Józefów za przeprowadzenie lekcji warsztatowej,
• Radom Rodziców szkół biorących udział w naszych warsztatach za ufundowanie poczęstunku.


W imieniu zespołu organizacyjnego
nauczyciel SP 3 w Józefowie
Agnieszka Jasińska

27 luty- DZIEŃ PROFILAKTYKI CZERNIAKA SKÓRYW ramach działania przeprowadzono lekcje poświęcone czerniakowi oraz zasadom jego profilaktyki według scenariusza opracowanego przez Akademię Czerniaka – sekcję Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w ramach kampanii edukacyjnej „Znamię! Znam je?”. Uczniowie dowiedzieli się:
• co to jest czerniak skóry,
• jak rozpoznać czerniaka,
• na czym polega badanie skóry,
• jak ochronić się przed czerniakiem,
• kto jest w grupie ryzyka zachorowania na czerniaka.
Priorytetem jest, by Polacy poprzez świadomą profilaktykę, znajomość objawów, wiedzę
o diagnostyce i leczeniu tej strasznej, coraz bardziej powszechnej choroby mieli możliwość większej ochrony i kontroli swojego zdrowia i życia. Więcej informacji na stronie: www.akademiaczerniaka.pl Rozstrzygnięto konkurs międzyklasowy na plakat „Czerniak- złośliwy nowotwór skóry”:
I miejsce ex aequo klasy: 7d, 7g, 3c gimnazjum
II miejsce ex aequo klasy: 7a, 3b, 3g, 3h gimnazjum
III miejsce ex aequo klasy: 7c, 8b, 8e, 8i, 3d gimnazjum.
Gratulujemy!

Konkurs Języków Obcych „Cudze chwalicie, swego nie znacie ”Konkurs Języków Obcych „Cudze chwalicie, swego nie znacie ” to w naszej szkole już tradycja. Tegoroczna XII edycja odbyła się 22 lutego i przebiegła pod hasłem „Najważniejsze wydarzenie powiatu otwockiego”. Konkurs odbył się pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Starosty Otwockiego. W rywalizacji wzięły udział cztery szkoły naszego powiatu i zaprezentowały scenki w pięciu językach: języku angielskim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim. Uczestnicy przypomnieli nam wiele wydarzeń, które miały znaczący wpływ na rozwój naszego regionu, a były to: budowa Kolei Nadwiślańskiej, budowa reaktora Ewa, przyznanie praw miejskich osadzie Karczew, budowa i działalność teatru im. S. Jaracza w Otwocku oraz zakładanie letnisk w Otwocku i okolicach. Jury oceniało kreatywność w przedstawieniu tematu konkursu, poprawność i bogactwo językowe, zgodność scenki z tematem. Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Starostę powiatu otwockiego. Oto wyniki konkursu:
W kategorii język angielski:

Im. Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
IIm. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance
IIIm. Szkoła Podstawowa nr. 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku
W kategorii j niemiecki:

Im. Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
W kategorii j. francuski:

Im. Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
W kategorii rosyjski:

Im. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Karczewie
W kategorii j. hiszpański:

IIm. Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie


Sukces naszego ucznia

Hubert Ilcewicz, uczeń klasy 3g oddziału gimnazjalnego
zajął III miejsce w wojewódzkim konkursie
"Bezpieczeństwo drogowe w grafice komputerowej".
XVII Powiatowy Konkurs Plastyczny w roku 2018
inspirowany twórczością Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoKonkurs był zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Józefowie pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Starostwa Powiatowego w Otwocku. Dofinansowany ze środków Powiatu Otwockiego i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Józefowie

Do konkursu przysłano prace uczniów z 10 szkół Powiatu Otwockiego:
Szkoły Podstawowej nr 3 w Otwocku,
Szkoły Podstawowej nr 4 w Otwocku,
Szkoły Podstawowej nr 96 im. Świętej Rodziny w Otwocku 1,
Szkoły Podstawowej w Zakręcie,
Szkoły Podstawowej w Celestynowie,
Szkoły Podstawowej w Kołbieli,
Szkoły Podstawowej w Sobiekursku,
Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie,
Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie,
Szkoły Podstawowej nr 3 w Józefowie,
łącznie 21 prac w różnych technikach malarskich. Zwycięskie prace zostały wyłonione przez zewnętrzną komisję w składzie:

 • p. Janina Witkowska- animator kultury
 • p. Bożena Stawikowska- artystka malarka
 • p. Ewa Musiejko- dyr. Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku
 • p. Ryszard Kozłowski- artysta rzeźbiarz
 • p Marcin Strzembosz – artysta ilustrator

  Nagrody otrzymali:
 • I m ex aequo Marcel Kondrakiewicz- Szkoła Podstawowa nr 4 w Otwocku
  Seweryn Grzywacz - Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie
  Jakub Kaczmarski – Szkoła Podstawowa nr 3 w Józefowie

 • II m ex aequo –Olga Wasążnik – Szkoła Podstawowa w Celestynowie
  Natalia Barcicka - Szkoła Podstawowa w Zakręcie
  Weronika Nowakowska - Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny w Otwocku

 • III m - ex aequo: Zosia Rosłonek - Szkoła Podstawowa w Sobiekursku
  Nadia Banaszek -Szkoła Podstawowa w Kołbieli
  Justyna Miszczak-Szkoła Podstawowa w Celestynowie

  1. Wyróżnienie –Weronika Witan - Szkoła Podstawowa nr 3 w Otwocku
  2. Wyróżnienie – Przemek Grzybowski - Szkoła Podstawowa nr 1 w Karczewie
  3. Wyróżnienie – Patrycja Pałka - Szkoła Podstawowa nr 4 w Otwocku
  4. Wyróżnienie – Joanna Ketner - Szkoła Podstawowa nr 3 w Józefowie

  Dokonując wyboru prac, komisja wzięła pod uwagę wrażliwość na emocje i myśli zawarte w wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt.„Bajka”, będącego tematem tegorocznego konkursu. Oceniano ciekawą kompozycję, plastyczną interpretację, zwrócono uwagę na wyobraźnię, fantazję, oraz oryginalność prac. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 7 grudnia 2018 o godz. 11.00 w auli naszej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie przy ulicy Leśnej 39.


  Piękny gest naszych uczennic  Pułkownik Witold Lisowski w naszej Szkole  15 listopada w naszej szkole odbył się wykład Pana płk. dr. hab. Witolda Lisowskiego – kombatanta, żołnierza AK, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, poety, ale przede wszystkim prawdziwego patrioty. Autor 30 książek i 350 innych publikacji o bardzo zróżnicowanej tematyce, pełnił także funkcję dyrektora Muzeum Wojska Polskiego. Nasi uczniowie wysłuchali opowieści świadka odzyskania przez Polskę wolności. Opowiedział swoją historię
  o przeżyciach w czasie II Wojny Światowej. Zrelacjonował działalność naszych patronek – łączniczek Armii Krajowej w czasie Powstania Warszawskiego i był im naprawdę wdzięczny za zaangażowanie w tych trudnych chwilach. Zachęcił naszych uczniów, by pracowali nad kształtowaniem swoich charakterów
  i pogłębiali swoją wiedzę przez naukę dla dobra swojego i naszej Ojczyzny. Bardzo dziękujemy Panu pułkownikowi za poświęcony czas i lekcję historii, która długo pozostanie w naszej pamięci.  Kolejne akcje wolontariatu  1.11.2018r. Wolontariusze z naszej Szkoły, kwestowali pod Cmentarzem w Józefowie. Uczniowie zbierali pieniądze na Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej. Jesteśmy wdzięczni za hojność jaką okazali darczyńcy. W sumie zebraliśmy 5901 zł.
  W minioną środę 7.11.2018r. Wolontariusze odwiedzili po raz kolejny Ośrodek Socjoterapeutyczny "Jędruś". Uczniowie Naszej Szkoły pomagali swoim młodszym kolegom w odrabianiu prac domowych oraz przygotowaniach do najbliższych kartkówek i sprawdzianów. Dziekujemy serdecznie uczniom i opiekunom, którzy poświęcili swój czas, by bezinteresownie nieść pomoc potrzebującym.  Nie żyje pan Roman Wiszniowski  Roman Wiszniowski - wirtuoz wiolonczeli, urodził się
  w 1971 r. w Warszawie. Tam też ukończył z najwyższą notą Liceum Muzyczne. Młodość spedził w Wiedniu, gdzie dzięki wielkiemu polskiemu kompozytorowi - Witoldowi Lutosławskiemu uczęszczał jako stypendysta do klasy solistycznej prowadzonej przez prof. Petrę-May. Mistrzowskie studia wiolonczelowe pogłębiał w klasie prof. Rudolfa Leopolda w Grazu. Grał na wiolonczeli weneckiej, Pietro Guarneri z lat dwudziestych XVIII w. Koncertował
  w Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii, Fracjii, Danii, Rumunii, Bułgarii, Japonii oraz w Polsce. Pasjonował się graniem oryginałów skrzypcowych Bacha, Paganiniego i Wieniawskiego oraz ich transkrypcjami na wiolonczelę.
  W piątek, 2 listopada odszedł od nas do niebieskiej orkiestry. Nauczyciel muzyki, pan Roman Wiszniowski pracował w naszej szkole dopiero od dwóch miesięcy. Nie zdążyliśmy się lepiej poznać, dłużej porozmawiać... Ksiądz Jan Twardowski miał rację. Trzeba się spieszyć...

  Odpoczywaj w pokoju, Kolego  Jubileusz par małżeńskich  W piątek, 5 października, w naszej Szkole po raz kolejny odbył się Jubileusz Par Małżeńskich.
  29 józefowskich par zostało odznaczonych medalem za długoletnie pożycie małżeńskie.
  Gości powitała Pani Dyrektor Lidia Krupa, a pamiątkowe medale wręczył burmistrz Józefowa Stanisław Kruszewski. Następnie goście wysłuchali koncertu w wykonaniu artystów estradowych.
  W organizacji uroczystości pomagały nasze wolontariuszki, które dzielnie pracowały w tym dniu.


  Wolontariusze w przedszkolu  Pierwszego dnia października nasi Wolontariusze po raz kolejny odwiedzili Przedszkole Miejskie nr 2 w Józefowie. Inicjatywa, jak zwykle, okazała się strzałem w dziesiątkę. Dzieci z wypiekami na twarzach przywitały naszych uczniów. Ci z kolei wykazali się dużą pomysłowością
  i w profesjonalny sposób zadbali o urozmaicenie czasu dzieciakom. Najmłodsi prosili naszych Wolontariuszy o kolejne wizyty.


  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
  „Architektura mojego regionu” – Andriolli  W dniu 6.09.2018 jury w składzie: Kamila Białkowska – Ismaił (artysta plastyk), Hanna Lewandowicz-Galas (artysta plastyk), Magdalena Car (artysta plastyk), Barbara Czajkowska (artysta plastyk), Jędrzej Sudnikowicz (Kierownik Biura Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Otwocku) oceniło 98 prac plastycznych autorstwa dzieci i młodzieży
  w wieku 10 – 19 lat z 10 placówek z terenu całego kraju. Poziom prac przysłanych na konkurs był bardzo wysoki.

  W Kategorii 12 – 14 lat przyznało uczennicom naszej szkoły
  Zuzannie Kordowskiej i Kamili Wojtunik
  W kategorii 15-16 lat wyróżnienie otrzymała Lena Firlińska.
  Wszystkiw uczestniczki z naszej szkoły do konkursu przygotowywały się pod kierunkiem
  Pani Lidii Sitek.


  Kolejny piękny gest

  W ostatnim tygodniu września uczennica klasy VIII H wykazała się wspaniałym gestem. Wzięła udział w akcji "Daj Włos!" organizowanej przez Fundację Rak&Roll. Obecnie w Polsce peruki z naturalnych włosów są tylko częściowo refundowane przez NFZ, a dopłata do nich jest wyjątkowo wysoka. Dlatego Fundacja Rak&Roll zorganizowała akcję „Daj Włos!”. Każdy, kto chce obciąć włosy, może to zrobić
  w dobrym celu – na peruki dla kobiet w trakcie chemioterapii. Do współpracy angażowane są także zakłady fryzjerskie, które ścinają włosy w odpowiedni sposób, a następnie przekazują je Fundacji. Dalej włosy wędrują do perukarni Rokoko, która robi doskonałe, wygodne i piękne peruki. Te są przekazywane za darmo kobietom, które walczą z rakiem. Dzięki temu mogą one wyglądać znacznie lepiej i mają więcej siły w drodze do zdrowia. Nasza Kasia przekazała aż 7 warkoczy, co świadczy o tym, że włosy miała piękne i gęste. Ścięciem włosów i ich dalszą pielęgnacją zajęła się pani Magda z salonu Fryzjer 1990. Brawo!


  „Sprzątanie Świata”  21 września 2018r. w naszej szkole została przeprowadzona akcja „Sprzątanie Świata”. Akcja ta jest związana z największą kampanią edukacji ekologicznej, której koordynatorem jest Fundacja „Nasza Ziemia”. W tym roku odbyła się po raz 25 pod hasłem „Akcja – segregacja! 2x więcej, 2x czyściej”. Celem tegorocznej edycji była promocja selektywnej zbiórki odpadów. Sprzątaniem objęto teren pomiędzy ulicami Wawerską, Budziszewskiej, Muzyczną i rzeką Świder oraz teren pomiędzy cmentarzem, Samorządową, Przybosia, a Puszkina. Urząd Miasta Józefowa zagwarantował worki do zbiórki odpadów sortowanych i zmieszanych oraz gumowe rękawice ochronne. Zapewnił również odbiór zebranych śmieci. Rejon objęty sprzątaniem został podzielony na obszary, do sprzątania których zostały wyznaczone poszczególne klasy. Każda z nich otrzymała szczegółową mapkę przydzielonego
  dla siebie obszaru z zaznaczonym miejscem składowania odpadów oraz regulamin akcji. W akcji wzięło udział 25 klas wraz z wychowawcami i opiekunami, w sumie 482 uczniów. Zebrano 99 worków śmieci, w tym 30 szkła, 34 plastiku i papieru
  i 35 tzw. odpadów zmieszanych. Przy zbiegu ulic Tadeusza i Wschodniej
  oraz w przedłużeniu ulicy Brzozowej w stronę rzeki Świder zlokalizowano wysypiska śmieci komunalnych. Najwięcej śmieci zebrano w rejonie rzeki Świder.
  W porównaniu z poprzednimi latami w józefowskich lasach śmieci jest mniej.

  Koordynatorka akcji
  Agnieszka Jasińska

  Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych  W Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w Biegach Przełajowych
  dnia 25.09.2018 w Kołbieli naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:

 • Łukaszewicz Błażej 3c
 • Paśniczek Hubert 3c
 • Białek Filip 3d
 • Berent magdalena 3e
 • Gosk Agata 3f
 • Łukawska Maja 3f
 • Chrustalew Maksymilian 7c
 • Witan Damian 7c
 • Gnieżdziło Karol 7d
 • Nawrocka gabriela 7d
 • Rowiński Michał 7d
 • Wojtaszek Róża 7d
 • Fedyna Natalia 8a
 • Wójcik Ola 8h
 • Gzyl Katarzyna 8
 • Gawarski Mateusz 8a
 • Domanski Jakub 8c
 • Nowak Łukasz 8c
 • Kacprzak Barbara 8e
 • Lewczuk Hanna 8

 • Miejsca medalowe zdobyli:

 • Magdalena Berent kl.3e - II miejsce
 • Filip Białek kl. 3d III miejsce.
 • 100 litrów krwi na stulecie Niepodległości Polski  16 września 2018 r. w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Józefowie wolontariusze z naszej szkoły brali udział w akcji oddawania krwi. Hasło wielkiej akcji "100 litrów na stulecie Niepodległości Polski” brzmiało: PRZELEWAMY KREW DLA POLSKI. Nasi przodkowie walczyli o to, byśmy mogli żyć
  w wolnej i niepodległej Polsce. Dla ratowania kraju poświęcili niekiedy całe swoje życie. Nasi uczniowie postanowili poświęcić swój czas, by wspomóc akcję krwiodawstwa. Niektórzy wolontariusze przynieśli ciasta, inni byli odpowiedzialni za obsługę kawiarenki. Uczniowie pomagali też w kąciku z książkami i przy organizacji loterii fantowej. Inni pompowali balony. Wolontariusze wspierali dawców krwi dobrym słowem, ciastem, kawą i herbatą oraz pysznym bigosem. Cel Akcji został osiągnięty!!! Zebrano 111,6 litrów krwi. Dziękujemy za Waszą bezinteresowną pracę.
  UCZYMY SIĘ W PRAKTYCE  Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak ważne jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
  na naszych drogach. Młodzi ludzie spędzają na rowerach czas wolny, ale także często dojeżdżają na nich do szkoły. Dlatego muszą wciąż przypominać sobie zasady ruchu drogowego i uczyć się, jak ważne jest ich przestrzeganie. Z tego powodu wszystkie klasy Szkoły Podstawowej nr 3 odwiedzili w tym tygodniu policjanci. Rozmawiali
  z uczniami o podstawowych zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach
  i zwrócili uwagę na najczęściej popełniane błędy. A ponieważ, jak wiadomo, mundur robi wrażenie, więc młodzież z zainteresowaniem wysłuchała rad i wskazówek.
  Jednak to nie wszystko…
  Uczestniczymy także w patrolach na skrzyżowaniach w pobliżu naszej szkoły. Uczniowie pod opieką nauczycieli przyglądają się przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego przez wszystkich użytkowników dróg. Towarzyszą policjantom
  i strażnikom miejskim, którzy na dobrych, a czasem i złych przykładach tłumaczą młodym ludziom, co wolno, a czego nie powinno się robić na drodze. Chyba najczęściej obserwowanym błędem jest przejeżdżanie na rowerach po pasach
  dla pieszych. Rowerzyści nie schodzą z rowerów albo wsiadają na nie, jak tylko droga jest wolna. Tak jest szybciej i wygodniej, a jednak zbytni pośpiech i wygoda mogą prowadzić do sytuacji niebezpiecznych. Uczniowie, sami obserwując takie sytuacje, lepiej rozumieją konieczność przestrzegania przepisów. Dlatego nauka
  w praktyce z całą pewnością jest bardziej skuteczna i mamy nadzieję, że przyniesie efekty w postaci poprawy bezpieczeństwa na józefowskich drogach.
  WITAJCIE W SZKOLE!  3 września, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Było to niezwykłe przeżycie zwłaszcza dla tegorocznych pierwszoklasistów oraz siedmioklasistów. Uroczystość poprowadził pan Adrian Trzaska, pan Jakub Mielniczuk oraz pan Paweł Chułerański.
  Uczniów powitała pani Dyrektor, Lidia Krupa. Trochę zestresowani i przejęci uczniowie klas pierwszych oraz siódmych z zainteresowaniem przyglądali się swoim wychowawcom i sobie nawzajem. Co myśleli?

  „Początek roku. Nowa szkoła, nowi nauczyciele, nowa klasa. Wszystko nowe. Chciałam poznać moją klasę i wychowawczynię, ale trochę się bałam.”
  Pierwszaki głowa do góry! Będzie dobrze!
  Wszystkim naszym uczniom życzymy wielu sukcesów!